ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະມີຄວາມສົງໃສວ່າ ໂຣກກະເພາະ ກັບ ໂຣກກົດໄຫຼຍ້ອນຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນ. ເຊິ່ງທາງວິຊາການແພດລະບຸວ່າ ໂຣກທັງສອງຊະນິດນີ້ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນ ແຕ່ອາການຂອງມັນມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນ ເຊິ່ງໂຣກກະເພາະອາຫານຈະມີອາການເຈັບສຽບ, ຈຸກ ແລະ ແໜ້ນບໍລິເວນກ້ອງເອິກ, ມີອາການເຈັບທ້ອງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງອາຫານ, ມີອາການເຈັບທ້ອງຕອນທ້ອງວ່າງ ເຊິ່ງປັດໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຍື່ອໃນກະເພາະອ່ອນແອ ມີຄວາມຄຽດ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ.

ສ່ວນໂຣກກົດໄຫຼຢ້ອນ ຈະມີອາການແສບຮ້ອນບໍລິເວນໜ້າເອິກ ແລະ ຈຸກສຽບບໍລິເວນກ້ອງເອິກ, ມີການເຈັບ,ຈຸກ ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານປະມານ 30-60 ນາທີ, ມີອາການແໜ້ນໜ້າເອິກຄືກັນກັບອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຂະນະທີ່ໂຣກດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດມາຈາກປັດໄຈຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຫຼອດອາຫານເສື່ອມຕາມໄວ, ການກິນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປໃນຄັ້ງດຽວ, ກິນແລ້ວເຂົ້ານອນ, ມັກກິນອາຫານຕອນເດິກ ແລະ ອາຫານປະເພດທອດໆມັນໆ, ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຣໍ, ຄາເຟອິນ ແລະ ສູບຢານັ້ນເອງ.

ການປິ່ນປົວໂຣກກົດໄຫຼຢ້ອນ ດ້ວຍກ້ວຍນໍ້າ ຫຼື ກ້ວຍນໍ້າວ້າ ເຊິ່ງຈະມີຂັ້ນຕອນແນວໃດແດ່ ໄປເບິ່ງເລີຍ!!

ສັບພະຄຸນ ແລະ ວິທີໃຊ້: ຊອຍກ້ວຍນໍ້າດິບເປັນຕ່ອນບາງໆ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈົນເປັນແປ້ງ ແລ້ວເກັບມ້ຽນໃສ່ໂຖແກ້ວໄວ້ ຫຼື ພາຊະນະອັນໃດກໍ່ໄດ້ປິດຝາໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ.

ເມື່ອເວລາມີອາການເຈັບທ້ອງ ໃຫ້ເອົາຜົງກ້ວຍນໍ້າປະມານ 1-2 ບ່ວງ ລົງໄປໃນຈອກ ແລ້ວໃສ່ນໍ້າເຜິ້ງແທ້ປະມານ 1 ບ່ວງ ແລະ ຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຮັບປະທານມື້ລະ 3 ຄັ້ງກ່ອນອາຫານ ແລະ ກ່ອນນອນ.

ເຊິ່ງການປິ່ນປົວທາງສະໝຸນໄພ ກໍ່ເປັນພຽງການບັນເທົາໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີການແສບ ແລະ ແໜ້ນເອິກ ຫຼື ມີການຮຸນແຮງ ແນະນຳໄປປຶກສາແພດໂດຍດ່ວນ ເພື່ອກວດເບິ່ງອາການ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ທັນເວລາ.

Loading...