ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ,ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ III ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈຳປາສັກໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ 2020 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄະນະ ຊີ້ນໍາການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາລະດັບຊາດ,ມີທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ,ມີ ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ,ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ,ເມືອງ,ນະຄອນ ພະແນກການ,ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ,ໄດ້ກ່າວລາຍງານສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍສັງເຂບຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຂອງປີ 2020 ຕໍ່ຮອງນາຍົກລັດຕີ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກດ້ຮຫບຊາບ.ເຊິ່ງມີຜົນງານດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກໍຄືຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19.ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງສັງຄົມ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ກໍສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້. ຈາກນີ້ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາມ່ານ ຄູນວັນນະສີ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຂວງຈໍາປາສັກ,ຫົວໜ້າຫ້ອງສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາ ແຂວງໄດ້ລາຍງານວ່າ: ສະພາບການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ,ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມນັກເດີນສໍາຫລວດ ແລະ ນັກກວດກາໃນວັນທີ 26/10/2020 ຫາວັນທີ 06/11/2020 , ໃຊ້ເວລາຝຶກອົບຮົມ 12 ວັນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 58 ທ່ານ. ໄດ້ລົງທົດລອງພາກສະໜາມ 2 ວັນ ຄືບ້ານນາຫວ້າ ແລະ ບ້ານໂນນຊາດ ເມືອງ ໂພນທອງ ກ່ຽວກັບພາກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ : ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,ວິທະຍຸ,ໜັງສືພິມ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອອອກຂ່າວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ກັບວຽກງານການສໍາຫລວດ.ໄດ້ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຂ້າມທາງ ຂັ້ນແຂວງ 2 ຈຸດ ຫລັກ 8 ເໜືອ,ຫລັັກ 8 ໃຕ້, ຂັ້ນເມືອງ 18 ຈຸດຕາມຕະຫລາດຫລື ສະຖານທີ່ຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ. ໄດ້ສໍາພາດຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ,ຫ້ອງການສໍາຫລວດຂັ້ນແຂວງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫລວດຂັ້ນເມືອງ, ສໍາພາດນັກເດີນສໍາຫລວດ,ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ, ນັກກວດກາຂັ້ນສູນກາງ ໃນໄລຍະລົງທົດລອງຢູ່ເມືອງໂພນທອງ . ໄດ້ອອກຂ່າວ ແລະໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ,ໜັງສືພິມ,ໂທລະພາບກ່ຽວກັບການລົງສໍາຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫລວດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ : ມີແຜນການເດີນສໍາຫລວດຈໍານວນ 192 ບ້ານຕົວແທນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 15/11 ຫາວັນທີ 15/12/2020 ,ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສໍາຫລວດລົງພາກສະໜາມໃນວັນທີ 14/11/2020 ໃນ 1 ນະຄອນ 9 ເມືອງ ເພື່ອປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງ . ນັກເດີນສໍາຫລວດປະກອບມີ 23 ທິມ , ບ້ານໜຶ່ງນັດຄົວເຮືອນຕົວແທນ 20 ຄົວເຮືອນ ໃນນັ້ນ: ຄົວເຮືອນສໍາຮອງ 4 ຄົວເຮືອນ, ສໍາພາດຕົວຈິງ 16 ຄົວເຮືອນ, ການເດີນສໍາຫລວດພຽງແຕ່ 3 ວັນ/ບ້ານ, ສະເລ່ຍນັກເດີນສໍາຫລວດ 1 ທິມຮັບຜິດຊອບ 8-9 ບ້ານຕົວແທນ ໂດຍຖືເອົາຄົວເຮືອນຕົວແທນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີໄວ້ແລ້ວໃນປີ 2019,ມີນັກກວດກາທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ນັກກວດກາຜູ້ນຶ່ງຮັບຜິດຊອບສະເລ່ຍ 2 ຫາ 3 ທິມ ( ທິມໜຶ່ງມີ 2 ຄົນ). ແຕ່ວັນທີ 15/11 ຫາວັນ 01/12/2020 ໄດ້ສໍາພາດສໍາເລັດ 178 ບ້ານຕົວແທນ ເທົ່າກັບ 2.582 ຄົວເຮືອນ ກວມເອົາ 93 % ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ 14 ບ້ານເທົ່າກັບ 7 % . ເມືອງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວມີ 5 ເມືອງ,1 ນະຄອນຄື: ນະຄອນປາກເຊ, ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ , ເມືອງ ປະທຸມພອນ,ໂພນທອງ ແລະ ເມືອງ ຈໍາປາສັກ, ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ສຸຂຸມາ,ໂຂງ,ມຸນລະປາໂມກ ແລະ ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ . ດ້ານງົບປະມານ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຈໍານວນ 567.200.000 ກີບ.ງົບປະມານຈາກແຂວງປະກອບສ່ວນຈໍານວນ 150.000.000 ກີບ.ລວມທັງໝົດ :726.200.000 ກີບ. ຈາກນີ້ໃນກອງປະຊຸມກໍມີການປະກອບຄໍາເຫັນລາຍງານສະພາບການສໍາຫຼວດຈາກຄະນະຊີ້ນໍາຊັ້ນເມືອງ,ເຊັ່ນ: ເມືອງປາກຊ່ອງ,ໂພນທອງ,ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.ພິເສດແມ່ນຮັບຟັງຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາລະດັບຊາດ ອັນເປັນການຊີ້ນໍາ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ ຮອງຫົວໜູ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສໍາຫຼວດສະຖິຕິ ກະສິກໍາທົົ່ວປະເທດຄັີ້ງທ III ,ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ,ຕິດຕາມ,ກວດກາການເດີນສໍາຫຼວດຢູ່ບ້ານຫຼັກ 40 ເມືອງປາກຊ່ອງເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ນັກເດີນສໍາຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມອີກດ້ວຍ.
ຂ່າວ;ພາບ: ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ
Loading...