ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2023 ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທົ່ວປະເທດ ຈັດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ 2023 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ໂດຍມີ ທ່ານ ປະທານ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງສູນກາງ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ວິທີການແກ້ໄຂ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຮອດປີ 2040 ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດຮອດປີ 2030, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່, ການປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ ແລະ ບັນຫາປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ປະເທດຊາດ.
ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບທີ່ພົ້ນເດັ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ບົນພື້ນຖານປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົົ່ວປະເທດ ຄັັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ, ຈາກການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງຂັັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດແລະ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັັັ້ງໜ້າບຸກບືນສູ້ຊົນ ຂອງຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ເຊິີ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຊິີ່ງປີ2023 ນີ້ກໍ່ແມ່ນປີທີສາມຂອງການສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຄືນ ການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັັັ້ງທີ IX (2021-2025) ຂອງລັດຖະບານກໍ່ຄື ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່5 ປີຄັັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກພະລັງງານເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ວຽກງານບໍ່ແຮ່ ເປັນສໍາຄັນ ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຕາມທິດຍືນຍົງ,ສ້າງທຸກເງືີ່ອນໄຂໃນການສະໜອງພະລັງງານຮັບໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ໝັັັ້ນຄົງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສູ່ລະບົບ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາພັດທະນາຟຶື້ນຟູສິີ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ທັງ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມຂີດຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດບັນລຸເປົ້າໝາຍ.ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຕາມພາລະບົດບາດ, ວິໄສທັດ ຮອດປີ2030, ຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ2040 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ຮອດປີ2030 ໂດຍໄດ້ຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.ໝາກຜົນຂອງຂະແໜງການທີີ່ໄດ້ຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 1 ປີສາມາດສາມາດບັນລຸໄດ້ມູນຄ່າການຜະລິດ 89.892 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ (70.917 ຕື້ກີບ) ເຫັນວ່າເພີີ່ມຂື້ນ 27%; ໃນນັັັ້ນ: ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້58.285 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ (45.070 ຕື້ກີບ) ເພີີ່ມຂື້ນ 29%; ຂະແໜງບໍ່ແຮ່: ປະຕິບັດໄດ້ 31.607 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ (25.847 ຕື້ກີບ) ເພີີ່ມຂື້ນ 22%.
ກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2023 ຈະໄດ້ພ້ອມກັນ ສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສຳລັບປີ 2024, ຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 2022 ທີ່ຜານມາ, .ຟັງການສະຫຼຸບສະພາບການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານບໍ່ແຮ່ຮອດປີ 2030, ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, .ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາແຮ່ລາວ ແລະການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກ, ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງກ່ຽວກັບການປະສານສົມທົບ, ການຊີ້ໍາ-ນໍາພາການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.