ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ 6 ແຂວງພາກເໜືອ (ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ) ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ, ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ; ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ແລະ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດາສເທວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາຕາງໜ້າຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ໃນຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ; ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມດ ແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 76 ທ່ານ, ຍິງ 38 ທ່ານ, ຊາຍ 38 ທ່ານ.

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ກໍເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນ​ຂອງບັນ​ດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອນຳ​ໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກ​ລາວບັນ​ດາ​ເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ 1.2 ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາໃນປີຜ່ານມາ ໂດຍການທົບທວນຄືນຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິ ສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອພ້ອມກັນກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ (2021-2025) ໂດຍສະເພາະແຜນງານແກ້ໄຂສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກວມເອົາ 09 ມິຕິ/ດ້ານ ແລະ 46 ຕົວຊີ້ວັດ ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ 8 ດ້ານ, 29 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ເປັນບູລິມະສິດຄື: ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ນໍ້າສະອາດ-ສຸຂະອານາໄມ, ໂພຊະນາການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ’’.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈັດເປັນ 03 ພາກຄື: ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ພາກກາງທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສ້າງຂອບວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ, ການເກັບ​ກຳ​​ຂໍ້​ມູນບໍລິຫານ ແລະ ປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກສິດທິເດັກ ປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ຂອງແຕ່ລະປີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການຂອງອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

        ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການ ໃຫ້ເພີ່ມແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ໄລຍະ 2021-2025.

Loading...