ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບວຽກງານວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທາງໄກອາຊຽນ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເວົ້າເຖີງບັນຫານັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2019 ນັ້ນ ການລະບາດໄດ້ສືບຕໍ່ລຸກລາມໄປຍັງຫຼາຍໆ ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຂອງພວກເຮົາ; ອີກທັງມັນໄດ້ກາຍ ເປັນໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງໂລກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະຢູ່ໃນວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທັງພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ຄືພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີການໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງສຳຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາປະເພນີຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ມີການເລື່ອນເວລາອອກໄປ ເຊັ່ນ:
• ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຮັບເອົາທົ່ງໄຫຫີນບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກ UNESCO;
• ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ;
• ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ;
• ກິດຈະກຳ ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ ແລະ ຖະແຫຼງຂ່າວອາຊຽນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ;
• ລວມທັງ ທຸກໆກິດຈະກຳ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະການເຕົ້າໂຮມຄົນຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ໄດ້ຖືກເລື່ອນການຈັດຕັ້ງອອກໄປຊົ່ວຄາວ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຈາກພະຍາດ COVID-19 ດັ່ງນີ້:
1. ອາຊຽນສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະການ ປະຕິບັດໄດ້ບັນດາຄຳສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຜູ້ຈະຕິດເຊື້ອໃຫມ່.
2. ມີການປະສານງານ ແລະ ການສື່ສານໄປຍັງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການອອກຄໍາສັ່ງ ກໍ່ຄືແຈ້ງການເຕືອນຕ່າງໆຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພິທີການ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຮອດການຈັດບັນດາກິດຈະກຳອື່ນໆ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມໃຫ້ການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນປະຕິບັດທຸກໆ ຄຳສັ່ງ-ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ.
3. ລິເລີ່ມຂອບການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ຂອງຂົງເຂດວຽກງານສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະຂອງອາຊຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຮ່ວມມືທາງໄກ (ກິດຈະກໍາອອນລາຍ) ເວົ້າສະເພາະຢູ່ໃນອາຊຽນ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ.
4. ອາຊຽນຈຳເປັນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການທີ່ດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຢ່າງເປີດກວ້າງ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັງທວງທັນຕໍ່ກັບສະພາບການ; ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສືບຕໍ່ສຶກສາ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ “ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່” ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່.
5. ຕໍ່ກັບແຜນການຟື້ນຟູຫລັງການແຜ່ລະບາດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ Covid-19 ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ. ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ຂໍ້ມູນຈາກ media laos

Loading...