ກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດທາງໄກຂອງລັດຖະມົນຕີກະສິກໍາອາຊຽນວ່າ ດ້ວຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໃນການສ້າງ ແລະ ຟື້ນນຟູແຜນພັດທະນາ ພາຍຫລັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19 ຈັດຂື້ຶ້ນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ດຣ ອັງທູ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ຊົນລະປະທານຂອງມຽນມາ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາຈາກ 10 ປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ.
ທ່ານ ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂື້ນໃນໄລຍະທີ່ຫລາຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທ້າຍ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫລາຍໆດ້ານ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ກໍ່ຄືແຜນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ສະນັ້ນ ກອງປະຊຸມໃນເທື່ອນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງ ສົນທະນາກັນຢ່າງກົງໄປກົງ ແລະ ທົບທວນຄືນຫລາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະແຕ່ປິ 2016 ຫາ 2020 ແລະ ແຜນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບອາຊຽນ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ
ທ່ານ ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ໂດຍສະເພາະການສ້າງໂຄງການຫລາຍຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນຊົນນະບົດ, ການສົ່ງເສີມທີ່ມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG 1 ຮອດປີ 2030 ຂອງກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກໍານົດອອກ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນໃນປີິ 2025 ລວມທັງແຜນການຂອງອາຊຽນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ, ຕະຫລອດເຖິງຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນໃໝ່ ຄື​ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ ແລະໄທ ຫລື CLMV ລວມທັງວຽກງານອື່ນໆອີກ.

Loading...