ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020, ທີ່ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໃນນາມກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(ປພຍ/SDGs) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງກອງເລຂາ ປພຍ ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງພາກໃຕ້ຊຶ່ງລວມມີ: ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ, ເຊິ່ງມີຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກບັນດາພະແນກແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເມືອງຕ່າງໆພາຍໃນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ​ບັນ​ດາ3ແຂວງພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 200 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ປພຍ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກ​ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໂດຍໄດ້ຖືກເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຖືເອົາວຽກງານລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສໍາຄັນຂອງປພຍເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການສື່ສານ, ໂຄສະນາແລະເຜີຍແຜ່ປພຍທົ່ວປະເທດ ແລະ ທິດທາງການເຊື່ອມສານປພຍຮອດປີ 2030 ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການກະກຽມຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021 – 2025), ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ການວາງນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຂອງຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວຽງ​ຈັນ ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມງານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ພາບ (2016 – 2025).

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຊື່ງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

Loading...