ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ( SPS )

ໄຊຍະບູລີຮ່ວມກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານສຸຂາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພຶດ( SPS ) ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ປອ ສີແສງ ຂຸນສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີບັນດາທ່ານທີ່ມາຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາທ່ານມາຈາກ 6 ແຂວງຄື: ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼງພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ 100 ກ່ວາຄົນ.


ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສປປລາວ ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ ການຄ້າໂລກແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 1997 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຢ່າງສົມບູນໃນວັນທີ 2/2/2013 ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກອັນດັບທີ 158 ຈາກສະມາຊິກທັງໝົດ 164 ປະເທດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຢ່າງສົມບູນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ແລະ ວາງແຜນໃນການຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມກໍ່ຄືແນວທາງເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ, ໃນນີ້ບັນດາພັນທະທີ່ຕິດກັບຂົງເຂດວຽກງານກະສິກຳມີຄື: ໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະຄວາມໂປ່ງໃສຕົ້ນຕໍແມ່ນສ້າງຈຸດສອບຖາມຂໍ້ມູນສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພຶດ ( SPS ) ສົມທົບກັບຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສັນຍາອົງການຄ້າກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສົ່ງອອກສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພຶດພາກທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ( SPS ) ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕ້ອງຕັ້ງຈຸດກວດກາຢູ່ທຸກໆດ່ານສາກົນ, ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຟັງການບັນຍາຍເອກະສານທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ, ຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບພືດ, ວຽກງານສຸຂະພາບສັດ, ວຽກງານຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ( SPS ) ຈາກນັ້ນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖາມ-ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ.
ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ລວມທັງປ່າໄມ້-ສັດປ່າ ຫຼື ພືດພັນຕ່າງໆປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງຈາກສານເພີ່ມ, ສານປົນເປື້ອນ, ທາດເບື່ອ ຫຼື ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການເກີດພະຍາດ, ໃນເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານສັດ, ລວມທັງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຢ່າຂ້າແມງໄມ້, ຢາສັດຕະວະແພດ ແລະ ອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວ: ບຸນຫຼີ ບັນນະວົງ