ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໃໝສາມັນຄັ້ງທີ 13 ຂອງສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນຈັດຂື້ນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ໂຮງງານ ແລະຫ້ອງທົດລອງ ບັານດົງໄຫຼ່ ເມືອງບາຈຽງຈະ ເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ທ່ານ ກັນຫາ ແກ້ວບົວລະພາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ຫວຽນຄໍາ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ CPC, ມີຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ -ປ່າໄມ້ເມືອງ, ສະມາຊິກສະຫະກອນຈາກເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະເມືອງປາກຊ່ອງແຂວງຈໍາປາສັກ,ເມືອງທ່າແຕງແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ.
ສະຫະກອນຜູ້ຜະລິກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ເປັນອົງການຈັດ ຕັ້ງຊາວສວນທີ່ເປັນສະມາຊິກສະຫະກອນ 100%, ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຄົບຊຸດ, ມີຄະນະບໍລິຫານງານ 8 ທ່ານ, ພະນັກງານ 35 ທ່ານ, ຜ່ານມາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ສະມາຊິກ, ຂອງສະຫະກອນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະມີສະມາຊິກສະຫະກອນທັງໝົດ 1.066 ຄອບຄົວ,ເປັນຊາວສວນກາເຟຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດທັງໝົດ 2.985 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍ 4 ເຮັກຕາຕໍ່ຄອບ ຄົວ, ມີ 49 ກູ່ມຜູ້ຜະລິດຍ່ອຍ ຢູ່ໃນ 47 ບ້ານ, ຂອງ 3 ເມືອງໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ເຊັ່ນ: ເມືອງປາກຊ່ອງແຂວງຈໍາປາສັກ, ເມືອງທ່າແຕງແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ. ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າຫຼວງ ນະຄອນປາກເຊ,ແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ 1 ແຫ່ງ, ມີສູນອິ້ວກາເຟ 36 ສູນ, ມີໂຮງງານຝຸ່ນ 1 ແຫ່ງ ທີ່ຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ ເພື່ອບຕອບສະໜອງຝຸ່ນອໍການິກທີ່ມີຄຸນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມ ບູນຂອງດິນ. ໃນລະດູການເກັບກ່ຽວ ສົກ 2019-2020 ທົ່ວສະຫະ ກອນຜະລິດກາເຟໝາກແດງໄດ້ 9.070 ໂຕນ,ໃນນັ້ນກາເຟນ້ອຍ 8.010 ໂຕນ, ກາເຟກາງໝາກແດງ 1.060 ໂຕນ, ລາຄາກາເຟອາລາບີກາ ຫຼືກາເຟນ້ອຍໝາກຂາວ ລະດັບສະຫະກອນ 21.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ, ລາຄາສະເລ່ຍກາເຟນ້ອຍໝາກແດງ 4.150 ກິບຕໍ່ກິໂລ. ສົກປີ 2019-2020 ກາເຟຂອງສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ສົ່ງອອກໄປຍັງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກມີຈໍານວນ 71 ຕູ້ຄອນເທນເນີ,ໂດຍບໍລິສັດກາເຟມາ ຂອງສະວິດສະແລນ ເປັນຜູ້ຮັບຊື້ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດຂົ້ວກາເຟເຊັ່ນ:ບໍລິສັດມາລົງໂກ ປະເທດຝຣັ່ງ, ບໍລິສັດອາກວິດ-ນອກກິດ ປະເທດສະວີເດັນ, ບໍລິສັດລົມບຸດ ປະ ເທດເບນຢ້ຽມ ແລະ ສະຫະ ກອນ ກຣຸບຄອບຟີ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ນອກຈາກສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແລ້ວ ສະຫະ ກອນຍັງໄດ້ຂົ້ວກາເຟຂາຍພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງເປັນຈໍານວນ 6 ໂຕນ ກັບ 300 ກິໂລຕໍ່ປີ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະປີ.

ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ

Loading...