ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາປີ2019 ໄຂຂື້ນຢ່າງ ເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາປີ2019 ໄຂຂື້ນຢ່າງ   ເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າ  ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019ນີ້
ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ, ມີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ,
,ຮອງເຈົ້າແຂວງ,ຫົວຫນ້າກົມ,ຮອງກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຖວທ, ຄະນະນໍາພະແນກ ຖວທ ມາຈາກ17ແຂວງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ມີຄໍາເຫັນວ່າ:ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານ ຖວທ ໃນຫນື່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າ ເພາະວຽກງານ ຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນວຽກງານຫນື່ງທີ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃນການພັດທະນາຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນ
ການສ້າງພື້ນຖານອະລິຍະທໍາ ດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ເຊີ່ງໄລຍະຜ່ານມາ
ປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ10ຂອງພັກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກີດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີຄັ້ງທີ8 ຂອງລັດຖະບານ,ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ4ຂອງອົງ
ຄະນະພັກກະຊວງ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ3ສ້າງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ 2016 ຫາ 2025 ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ວຽກງານຕ່າງໆ
ທົ່ວຂະແຫນງ ຖວທ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ຄະນະພັກ ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນທົ່ວ ຂະແຫນງ ຖວທ ນັບທັງສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖີ່ນໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າການຊີ້ນໍາໆພາ ວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງໃກ້ສິດ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຫນ້າວຽກ ມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາມາດຕີລາຄາໄດູ້ວ່າ: ວຽກງານໃນທົີ່ວຂະແໜງການ ຖວທ ໄດູ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟືົ້ນດີພໍສົມຄວນ. ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັົ້ນ ນັບທັງຢູ່ສູນກາງແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້ໃນການຊີ້ນໍາ
ນໍາພາວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຫຼາຍຂື້ນ ເຊິີ່ງສະແດງອອກໃນການເອົາໃຈໃສ່ ກໍາ ນົດບັນດາແຜນງານ ແລະໂຄງການຈຸດສຸມວຽກງານ ຖວທ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ; ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທົ່ວຂະແໜງ ການ ຖວທ ໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີີ່ຂອງຕົນ, ບັນດາກົມ,
ກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ບັນດາພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຕໍ່ວຽກງານ, ເປັນເສນາ
ທິການໃຫູ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ກໍຄືຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫູ້ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສືບຕໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ໃຫ້ມີຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງ ຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນືີ່ອງ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫູ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ມີສະເຖຍລະພາບແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງທີີ່ໜັກແໜ້ນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທັງທາງດ້ານວັດຖຸກໍຄືຈິດໃຈນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ທ່ານບໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍວ່າ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາ

ປະເທດຊາດເຮົາໃນໄລຍະໃໜ່ແລ້ວ ເຫັນວ່າ: ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍຍັງມີບາງຈຸດອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃໝ່, ວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ທັນສະໄຫມ,
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ຍັງປະຕິບັດ ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີີ່ຄວນ, ການຫັນວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ລົງສູ່ຊົນນະບົດ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິີ່ງກວ້າງຂວາງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່່ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ພາໃຫ້ມີບາງ
ປາກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂະແໜງການ ແລະ ໃນສັງຄົມດັ່ງທີີ່ເຫັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສະນັ້ນ,ໃນກອງປະຊຸມມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶີ່ງຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງບັນດາທ່ານຜູູ້ແທນກອງປະຊຸມຈົ່ງ

ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊ່ວຍປະກອບແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກໍາານົດວິທີການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຂະແໜງການ
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງແລະ ເໜາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ຈໍາແນກສາຍເຫດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງລະອຽດ ເພືີ່ອເປັນເອກະພາບກັນໃນດ້ານທັດສະນະ
ແນວຄິດ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການກໍານົດທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງວຽກງານ ຖວທ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໃໝ່ທີີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ
ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາປີ2019 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ1ວັນ ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານ
ຖວທ ໃນ1ປີຜ່ານມາ ໃນນັ້ນ ມີທັງດ້ານດີ ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ຫນ້າ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຮ່ວມກັນ ເພື່ອວາງທິດທາງແຜນ
ການ ໃນປີ2019 ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຖວທ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫລາຍກວ່າເກົ່າ