ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກະຈຽບແດງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເລືອດໄຫລວຽນດີ

ໃບ: ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດໄດ້ດີຂື້ນຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທິ ຂັບປັດສະວະ ໃຫ້ຣົດສົ້ມ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນໍາມາຕົ້ມເພື່ອສະລ້າງບາດແຜ ລວມທັງຕໍາແລ້ວນໍາໄປພອກຝີໄດ້ດີອີກດ້ວຍ

ກີບລ້ຽງ(ດອກກະຈຽບ): ຊ່ວຍຫລຸດໄຂ້ ແກ້ໄອ ແກ້ຂີ້ກະເທິຂັບນໍ້າບີ ລວມທັງຂັບຍ່ຽວ ຂັບນິ້ວໃນກະເພາະ ຍ່ຽວ ແລະ ໃນໄຕ ແລະ ຂັບເມືອກມັນອອກຈາກລຳໄສ້ລົງສູ່ທະວານໜັກ ຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍດັບກະຫາຍນໍ້າໃຫ້ຣົດສົ້ມ

ເມັດ: ເປັນຢາລະບາຍ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດ ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ຫລຸດໄຂມັນໃນເລືອດ ບໍາລຸງທາດ ແລະ ເລືອດ ຊ່ວຍຂັບນໍ້າບີ ແລະ ຍ່ຽວ ແກ້ລະບົບທາງເດີນຍ່ຽວອັກເສບໃຫ້ຣົດເມົາ

ດອກ: ຊ່ວຍຂັບເມືອກມັນອອກຈາກລຳໄສ້ລົງສູ່ທະວານໜັກ ໃຫ້ຣົດສົ້ມ

ໝາກ:  ຊ່ວຍບໍາລຸງທາດ ແລະ ຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ຫລຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ລວມທັງແກ້ກະຫາຍນໍ້າ ໃຫ້ຣົດຈືດ