ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ທ່ີສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ (3S-ROL), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນ ສຳເລັດຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ກົນໄກການທົບທວນປະຈຳໄລຍະ ຫຼື Universal Periodic Review (UPR) ຮອບວຽນທີ 3 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ, ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ມັງກອນ 2020 ທີ່ສຳນັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາດ (ສປຊ) ທີ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິສ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ, ຄະນະທູຕານຸທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຕ່າງປະເທດປະຈຳ ສປປ ລາວ, ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ.

ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກົນໄກການທົບທວນປະຈຳໄລຍະຂອງອົງການ ສປຊ, ຊຶ່ງເປັນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດ ພາຍໃຕ້ກົດບັດ ສປຊ ເພື່ອດຳເນີນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ດ້ວຍກັນ ແລະ ກັນໃນທຸກໆ 4 ປີເຄິ່ງ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ໂດຍບໍ່ຈຳແນກລະບອບການເມືອງ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ, ບໍ່ຈຳແນກວ່າ ຈະເປັນປະເທດໃຫຍ່ ຫຼື ປະເທດ ນ້ອຍ, ພວກເຮົາຖືວ່າກົນໄກດັ່ງກ່າວ ເປັນເວທີໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຕອບໂຕ້ການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ສ້າງສັນຕໍ່ສປປ ລາວ, ເປັນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໂຄສະນາ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳຂອງລັດຖະບານໃນວຽກງານສິດທິມະນຸດ, ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາກົນຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົົນສຳເລັດໃນການເຂົາຮ່ວມະບວນການທົບທວນ UPR ຮອບວຽນທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວໃນຄັ້ງນີ້, ໂດຍເລີ່ມຈາກຂັ້ນຕອນຂະບວນການສ້າງບົດລາຍງານ ແລະ ໄດ້ນຳສົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ UPR ຮອບວຽນທີ 2 ທີ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015 ໄປຍັງສະພາສິດທິມະນຸດ ຈົນເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນໃນຮອບວຽນທີ 3, ໃນນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຍາກາດຂອງການທົບທວນບົດລາຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ 89 ສະມາຊິກ ສປຊ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສ້າງສັນ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີແນະທັງໝົດ 226 ຂໍ້ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ນຳໄປພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ, ຊຶ່ງຄະນະຜູ້ແທນພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະທັງໝົດນັ້ນມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຈະຕ້ອງໄປລາຍງານຄືນໃນກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດ ຄັ້ງທີ 44 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ວ່າ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບຮອງ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ, ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຮົາຖືວ່າການເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົບທວນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມໃນນາມເປັນຜູ້ສັງເກດການ.

Loading...