ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ເຊິ່ງປີນີ້ເປັນປີສຸດທ້າຍໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2015 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (BEQUAL/ບີຄວາ)ໃນສປປ ລາວ.
ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ນ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະອຳນວຍການສະຖາບັນ, ຄະນະກົມ, ຄະນະບໍດີ, ຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ຄະນະຊ່ຽວຊານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານບີຄວາ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອ ກວດ ແລະ ຮັບຮອງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ທີ່ຈະຈັດພິມແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024.
ທ່ານ ປອ.ນ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດໃໝ່ໃນຂອດເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບອຸປະກອນການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ.
ສໍາລັບຂັ້ນ ປ.5, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຈະໄດ້ແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວິຊາອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ການກວດຜ່ານຕົ້ນສະບັບບັນດາສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ນັກວິຊາການໃນການອອກແບບ ແລະ ການພິມເຂົ້າໜ້າສື່ການຮຽນການສອນ. ສ່ວນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ສິລະປະດົນຕີ ແມ່ນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ເຫັນ ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີສຸດທ້າຍຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການປັບປຸງການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມດ້ວຍຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ການຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ”.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນໄລຍະ 3 ວັນ ( ວັນທີ 25-27 ມັງກອນ 2023 ), ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຄື: ຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງໃຫ້ຈັດພິມ ແລະ ນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ທັງໝົດ 8 ວິຊາ ລວມມີ 13 ຕົ້ນສະບັບ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປັບປຸງເນື້ອໃນປຶ້ມບາງຈຸດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນແກ່ຄະນະຮຽບຮຽງວິຊາພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະຮຽບຮຽງກໍຈະໄດ້ປັບປຸງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງໄປຈັດພິມໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນ 3 ປີ 2023 ນີ້.