ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ທຸລະກິດລາວ ໃນພິທີທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມີອາຍຸການ ຫ້າປີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ຊຶ່ງເປັນ ການຮ່ວມມືຫຼ້າສຸດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແນ່ໃສ່ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ. ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນອີກໜຶ່ງຕົວຢ່າງຂອງການຮ່ວມມືທີ່ດີເລີດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ຮ່ວມກັນໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ຈະເລີນສຳລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍມີການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ, ແບບກວມ ລວມ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.” ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ທຸລະກິດລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແນ່ໃສ່ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຄ້າ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບດ້ານການຄ້າ. SMEs ກວມເອົາ ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ ແລະ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະເນັ້ນໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການເຕີບໂຕ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສູງ. ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີປະຫວັດການຮ່ວມມືອັນຍາວນານກັບ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ລວມທັງ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານສອງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາຂອງ USAID ເຊັ່ນ: ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (LUNA Lao) ແລະ USAID LUNA II. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນມູນຄ່າທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຫລື 193 ຕື້ກັບ) ແນ່ໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະຫະລັດໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ທຸກບາດກ້າວຂອງເສັ້ນທາງນັບແຕ່ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໃນປີ 2013 ຈົນຮອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍຂອບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2017. ນອກຈາກການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ທຸລະກິດລາວ ແລະ ການຂະຫຍາຍການຄ້າແລ້ວ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງຮ່ວມມື ກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວໃນການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດກະສິກຳ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຫຼັກນິຕິທຳ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ແລະ ພັດທະນາການ ສຶກສາ ຕື່ມອີກດ້ວຍ.

Loading...