ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ການດຳເນິນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ່ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 9 ຕອນບ່າຍ ວັນທີ່ 19 ທັນວາ 2022 ດຳເນິນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ເຂົ້າໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ສະເຫນີໂດຍທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕິກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ທ່ານບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2012) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລະ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນໄລຍະເວລາ 10 ກ່ວາປີພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງເສີມ ການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກຳແບບອອນລາຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ໃນພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຂອງການດຳລົງຊີວິດປະຈໍາວັນເຮົາຈະພົບເຫັນການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນູປະໂພກຜ່ານແອັບພີເຄເຊິນເທິງມືຖື (ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ,…ອື່ນໆ), ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ, ທຸລະກິດ-ບໍລິການ ບາງຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັນຫັນ ປ່ຽນຈາກຮູບແບບບໍລິການດັ່ງເດີມມານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ລະບົບ e Banking. e-Payment, e-Commerce, e-Services,Logistic ແລະ ອື່ນໆ ສໍາລັບອົງການລັດເອງ ເຫັນວ່າມີການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນຂອດບໍລິການຂອງລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ລະບົບຊຳລະຄ່າທຳນຽມ, ລະບົບໜັງສືຜ່ານແດນເອເລັກໂຕຣນິກ (e Passport), ລະບົບພາສີເອເລັກໂຕຣນິກ (ASYCUDA), ລະບົບອາກອນເອເລັກໂຕຣນິກ (TaxRIS) ແລະ ອື່ນໆ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງອອກມາ, ນອກນັ້ນກໍມີການເປີດກ້ວາງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນຕາມທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ລາວເຮົາກໍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່າອ່ຽງຂອງການພັດທະນາ ຄືຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຫັນປ່ຽນພືດຕິກຳ ແລະ ວິທີການຂອງຜູ້ຄົນ, ສະນັ້ນເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ທັນ ແລະ ເຂົ້າກັບສະພາບການພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຍຸກມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບທ່າອ່ຽງຂອງສາກົນ ໂດຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ, ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຍຸກ ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ທັນສະພາບ.
ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ານວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະປະຈຸບັນ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຮ່ວມມືອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (ANZFTA), ສັນຍາຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ(RCEP), ສັນຍາຮ່ວມມືການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາຊຽນ (ASEAN ECA), ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ກົດໝາຍຕົ້ນແບບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNCITRAL Model Law). ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ ໃນປີ 2019 ຊຶ່ງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີການກໍານົດບາງເນື້ອໃນຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕິກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ກ່າວເຖິງ ບັນດາສາເຫດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຄືນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຮັດກຸມ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ທັງຕອບສະໜອງຄວາມຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ທັງຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຍຸກການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເປັນທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.
ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຈະກາຍເປັນນິຕິກຳພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນກ່ວາເກົ່າ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 11 ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ວິໃສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ເມື່ອທຽບໃສ່ກົດໝາຍສະບັບເກົ່າ, ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຄື: ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ; ການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມພາຍຫຼັງການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການພິສູດ ແລະ ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ,ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຍັງເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະຂະແໜງການອື່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຜ່ານ ການລົງເລີກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງຮ່ວມກັນ ພາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຮອບ,ປະຈຸບັນເຫັນວ່າມີໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນ ທີ່ມີຄວາມຮັດກຸມລະອຽດສົມຄວນ.