ໃຫຍ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ໃຫ້ສໍາພາດໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການຈາກກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງ ງານ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນ ທີ 26 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖີງວ່າປະສົບບັນຫາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄລຍະໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດນໍາເຂົ້າຊ່ຽວຊານ ແລະ ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ, ໃນນີ້ ການກໍ່ສ້າງເກົ້າຖານເຂື່ອນແບບຫຍິບຮອຍແຫງ ສໍາເລັດ 100%, ໂຄງສ້າງອຸໂມງ ແລະ ປະຕູປ່ອຍນໍ້າເຂົ້າເຮືອນຈັກສໍາເລັດ 100%, ອາຄານເຮືອນຈັກສໍາເລັດ 91%, ວຽກກັງຫັນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ E&M ສໍາເລັດ 90,6%, ຕົວເຂື່ອນສໍາເລັດ 86%, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 63% ແລະ ອື່ນຯ ເຊີ່ງສາມາດຕີລາຄາການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 87,3% ແລະຈະເລີ່ມກັກເກັບນໍ້າເຂົ້າອ່າງພາຍໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ໃນບໍລິມາດນໍ້າລວມເຕັມອ່າງເກັບແມ່ນ 471.000.000 ແມັດກ້ອນ.

ທ່ານ ທອງໃສ ທໍາມະວົງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ມີເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ 3 ໜ່ວຍ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມ ກັນທັງໝົດ 54 MW (3×18 MW), ຄາດວ່າຈະໄດ້ທົດ ລອງແລ່ນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກທີ 1 ພາຍໃນເດືອນມີ ນາ, ທົດລອງແລ່ນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກທີ 2 ພາຍໃນເດືອນເມສາ ແລະ ທົດລອງແລ່ນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ເຄື່ອງ ຈັກທີ 3 ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຈາກນັ້ນ ຄາດວ່າໃນເດືອນມິຖຸນາ ຫລື ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ຈະເລີ່ມຜະ ລິດໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງອອກຈໍາໜ່າຍໃຫ້ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບກັກເກັບນ້ຳເຂົ້າອ່າງ ແລະ ແຜນການຮັບມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການກັກນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ເຝິກຊ້ອມແຜນສໍາລັບຮັບມືສຸກ ເສີນຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີການປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮັບປະ ກັນມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພໍ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນໍ້າກົງ ເຂດບ້ານວັງແຄນ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື, ໂຕເຂື່ອນເປັນເບຕົງບົດອັດ RCC, ມີຄວາມສູງ 65 ແມັດ, ສັນເຂື່ອນມີຄວາມຍາວ 494 ແມັດ, ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 140.000.000 USD ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຈ້າງຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການຈາກບໍລິສັດ Poyry ມາເປັນທີ່ປຶກສາໃນການກໍ່ສ້າງ.

ໂດຍ: ມົດແດງນ້ອຍ

Loading...