ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ໃນໂອກາດມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຊັບສິນດ້ານມະນຸດ ຄັ້ງທີ II ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສປປ ລາວຍັງມີຫຼາຍຄາດ ໝາຍດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ ເຊັ່ນ: ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ (ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 0,2% ຈາກ 33% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 32,8% ໃນປີ 2022), ອັດຕາຂອງນ້ຳໜັກເດັກເກີດໃໝ່ຕໍ່າກວ່າເກນມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາເດັກຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ (ຈ່ອຍຜອມ) ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າຕົວ ຈາກປີ 2011 ທຽບໃສ່ປີ 2023; ນອກນັ້ນ, ພາວະຂາດສານອາຫານຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 1.000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ (ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ແມ່ຍິງຖືພາຈົນເຖິງມື້ທີ່ລູກຂອງລາວອາຍຸໄດ້ 2 ປີ) ຊຶ່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການ ແລະ ແຜນງານໃນການສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອປັບປຸງ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີໝາກຜົນສູງ, ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບມາດຕະການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອປັປປຸງໂພຊະນາການຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນລາວໃນຕໍ່ໜ້າ ລວມມີ:
1) ສືບຕໍ່ກຳນົດບູລິມະສິດ ແລະ ເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນພາວະຂາດໂພຊະນາການໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ.
2) ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການງານໜຶ່ງດຽວດ້ານໂພຊະການ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍ ຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ກະສິກຳ, ນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບສູງ.
3) ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຈາກຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການນໍາພາ, ການປະສານງານຢ່າງສອດຄ່ອງກົມກຽວ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຜນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
ພາບ: ຄຳກອງ ກິດຕິຄຸນ
May be an image of 1 person, dais and text