ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປ່າວເຮີ ຮອງປະທານສະພາເເຫ່ງຊາດ ສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ VIII ພາກ, VI ໝວດ, 49 ມາດຕາ ໃນນີ້ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 4 ມາດ ຕາ, ປັບປຸງຄືນໃໝ່ 44 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ 3 ມາດຕາ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງ ກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VI ໃນປີ 2005, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາແລ້ວ ສອງຄັ້ງ ຄື: ໃນປີ 2014 ແລະ ປີ 2016. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແຕ່ປີ 2016 ມາເຖິງປັດຈຸບັນເປັນເວລາ 5 ປີ ເຫັນວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ທັງເປັນການເປີດກວ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫລາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຜ່ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງດ້ານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນກົນໄກການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງແຕ່ລະອົງການລັດ ຍັງມີລັກສະນະຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ເຮັດແທນກັນ; ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງແຕ່ລະອົງການລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະໂຍນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ແກ່ກັນ ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ມີຄວາມຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ບໍ່ເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ພາໃຫ້ເກີດມີສຽງຈົ່ມວ່າຈາກສັງຄົມ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນເເກ້ວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ເເຂວງ ສາລະວັນສະເເດງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຮ່າງກົດຫມາຍທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງ ຫນ້າໃນການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດຫມາຍ ເພື່ອໃຫ້ກົດຫມາຍສະບັບນີ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດສີດຫນ້າທີ່ຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທີພາບແລະ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເເຕ່ສະເຫນີໃຫ້ຄະນະຮັບຊອບຮ່າງກົດຫມາຍປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ເເລະ ຄໍາສັບໃນມາດຕາ 2 ຂໍ້ 2 ເເຖວທີ 3 ທີ່ລະບຸກ່ຽວກັບການກະທໍາ, ການຕົກລົງຂອງບຸກຄົນ ຫລືການຈັດ ຕັ້ງໃດຫນື່ງ ທີ່ມີການລະເມີດກົດຫມາຍ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເເທດເຫມາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນເທົ່າທີ່ຄວນ ລວມເຖີງມາດຕາອື່ນໆ.