ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ການປັກດຳເຂົ້ານາປີຢູ່ ເມືອງເງິນ ສຳເລັດແລ້ວ 20%

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກໜ່ວຍງານປູກຝັງ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ໃນກາງເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ  ຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ຂຸ່ນຂ້ຽວ ປັກດຳເຂົ້ານາປີ ຢ່າງເປັນຂະບວນຝົດຟື້ນ  ແລະ ກ້ວາງຂວາງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສຳເລັດ ແລ້ວ 20% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 705,29 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນເພີ້ມຂື້ນ 3 ຮຕ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ປັກດຳສຳເລັດ ຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ ນີ້ 100%. ນອກຈາກນັ້ນ ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ສຸ່ມໃສ່ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ-ພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກເດືອຍ,ສາລີແຂງ,ຂີງພັນ, ສີໄຄເຄື່ອງ ແລະ ພືດອື່ນໆໄດ້ທັງໝົດ 33,48%, ຂອງເນື້ອທີແຜນການ 7.084 ຮຕ.

ທ່ານ ທອງສຸກ ຈັນປະເສີດ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຕົກກ້າ 100%, ກຽມດີນ 80%, ປັກດຳໄປແລ້ວ 20%, ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄວກວ່າປີຜ່ານມາ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນ, ຝົກຕົກປົກກະຕິ. ບວກກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ເອົາໃຈໃສ່ ຂອງວິຊາການ ລົງຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອໃຫ້ປັກດຳທ່ວງທັນກັບເວລາ, ສຳລັບແນວພັນເຂົ້າທີ່ປູກໃນປີນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງ ກວມ 90% ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຂົ້າ ທ່າດອກຄຳ, ນ້ຳຕານ 1  ,  ກຂ 10, ເຂົ້າຖິ່ນແກ້ວເບີ 17 ແລະ ເຂົ້າແນວພັນ 450 ປີ.