ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າບໍ່ວ່າທາງດ້ານໃດກໍລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈ ແລະ ທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນພັກ – ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາ,ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໜື່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຂອງຊາວເມືອງປາກຊ່ອງຜືນແຜ່ນດິນຄຳ ອັນໄດ້ນຳຜົນປະໂຫຍດເປັນຢ່າງດີແກ່ປະຊາຊົນ.
ທ່ານ ອະນຸສອນ ສິດທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ສຳພາດວ່າ:ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ມາຮອດໄລຍະ 6 ດືອນຕົ້ນປີ 2022. ແມ່ນມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີ.ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ພືດບາງຊະນິດແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ; ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ໃນລາຄາທີ່ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ ຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງບັນດາບໍລິສັັດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈິ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ເຊັ່ນ: ການປູກພືດກະສິກໍາອາຍຸສັ້ນ ແລະ ພືດສິນຄ້າຍາວນານຈາກ 51.916,23 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 313.710,06 ໂຕນ ໃນງວດ II ປີ 2021, ມາເປັນ 51,705.73 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 351,786.42 ໂຕນ ໃນງວດ II ປີ 2022 ລື່ນແຜນການ 11.29 %, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 12,14 % ແລະອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ:
– ມັນດ້າງ: ປະຕິບັດໄດ້ 240 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງແີກາຍເພີ້ມຂຶ້ນ 6,67 %.
– ສາລີຫວານ: ປະຕິບັດໄດ້ 346,50 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 1,02 %.
– ຜັກກະລໍ່າປີ: ປະຕິບັດໄດ້ 140.025 ໂຕນ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 0,2 %.
– ຜັກກາດຫໍ່: ປະຕິບັດໄດ້ 19.755 ໂຕນ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 0,8 %.
– ຂີງ: ປະຕິບັດໄດ້ 2,540 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 0,79 %.
– ໝາກກ້ວຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 4.771 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປະຕິບັດໄດ້ 100 %.
– ໝາກນ໋ອດ: ເປັນພືດສິນຄ້າໃໝ່ ປະຕິບັດໄດ້ 44.000 ໂຕນ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປະຕິບັດໄດ້ 100 %. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີພືດສິນຄ້າຊະນິດອື່ນໆ.
ສໍາລັບພືດສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼື ພືດສິນຄ້າອາຍຸຍາວ ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນກາເຟ ຊຶ່ງທົ່ວເມືອງ ມີເນື້ອທີ່ປູກໄດ້ 48.765,23 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບໝາກ 48.530,23 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ (ໝາກແດງ) 350.580 ໂຕນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 70.116 ໂຕນ (ໝາກຊ້ອມ), ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 112,9 %, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວປີກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 12,9 %.
– ຊາຕົ້ມນໍ້າ: ເນື້ອທີ່ປູກໄດ້ 355 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບໃບ 355 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 177,5 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການ ໄດ້ 61,63 %, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ້ມຂຶ້ນ 100 %.


ຈາກການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ທີ່ມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນ ການສ້າງຕົວແບບດ້ານການປູກຝັງກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນນັ້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ມີ 12 ຄອບຄົວຄື:
1) ຄອບຄົວ ທ່ານ ແສງເດືອນ ບ້ານ ພູດິນອ່ອນ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 140.000.000 ກີບ/ປີ.
2) ຄອບຄົວ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ບ້ານ ທົ່ງເສັດ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ (ປູກພືດຜັກ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 100.000.000 ກີບ/ປີ
3)ຄອບຄົວ ທ່ານ ສີຖານ ບ້ານກອງຕູ່ນ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ (ປູກພືດຜັກ, ກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 170.000.000 ກີບ/ປີ
4) ຄອບຄົວ ທ່ານ ສົມບູນ ສາຍບົວແກ້ວ ບ້ານກະຕວດ ເມືອງປາກຊ່ອງ(ປູກກາເຟ)ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 140.000.000 ກີບ/ປີ
5) ຄອບຄົວ ທ່ານ ເກດ ແກ້ວບົວພາ ບ້ານເຊປຽນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 150.000.000 ກີບ/ປີ
6) ຄອບຄົວ ທ່ານ ຂຽນ ບ້ານປາກຊ່ອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 200.000.000 ກີບ/ປີ
7) ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ແມ່ແອ ບ້ານພູມອນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 150.000.000 ກີບ/ປີ
8) ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນຍູ້ ດວງສະຫງ່າ ບ້ານຫຼັກ35 ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 300.000.000 ກີບ/ປີ
9) ຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 300.000.000 ກີບ/ປີ
10)ຄອບຄົວ ທ່ານ ວິຊຽນ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 200.000.000 ກີບ/ປີ
11) ຄອບຄົວ ທ່ານ ພິມພອນ ຄໍາພາເຮືອງ ບ້ານຫ້ວຍເຕົ່າ ເມືອງປາກຊ່ອງ(ປູກກາເຟ)ລາຍຮັບສະເລັ່ຍ 200.000.000ກີບ/ປີ
12) ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ບ້ານຫຼັກ40 ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລັ່ຍ 200.000.000 ກີບ/ປີ
ທ່ານ ອະນຸສອນ ສິດທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊ່ອງກ່າວອີກວ່າ:ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄືແນວນີ້ ກໍຍ້ອນ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະພັກ – ອົງການປົກຄອງເມືອງ,ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊ່ອງ,ບວກກັບຄວາມຕື່ນຕົວກະຕືລືລົ້ນ,ດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມູນເຊື້ອປູກຝັງ ກໍຄືພືດເປັນສິນຄ້າມາແຕ່ດົນນານ ແລະສຳຄັນແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມການນຳພາຂອງພັກ ທີ່ວ່າ:ຖືເອົາການຜະລິດຈາກທຳມະຊາດ,ເຄິ່ງທຳມະຊາດ ໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,ຖືເອົາການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບ ກໍຄືການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງແະຊາຊົນ.

ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ