ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024, ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ເຊີ່ງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງ ການລິເລີ່ມເພື່ອວິເຄາະສະຫວັດດີການຂອງຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິເເຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຳຫຼວດນີ້ວ່າ: “ ຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈປັດໃຈ ທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ສັບຊ້ອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການປັບ ແຕ່ງໂຄງການ ເເລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເມືອງໃນ ເເຂວງ”.
ການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນການໄປທົ່ວທຸກເມືອງຂອງແຂວງບໍ່ເເກ້ວໂດຍໄດ້ກວມເອົາບັນດາຄົວເຮືອນ ແລະ ໝູ່ບ້ານ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ມຸມມອງທີ່ກວ້າງຂວງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບສະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ເເຂວງ. ນອກ ຈາກນີ້, ການສໍາຫຼວດນີ້ຍັງໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນແຕ່ລະເມືອງ ເຊີ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງອອກ ເເບບໂຄງ ການ ເເລະ ກິດຈະກຳດໃຫ້ເໝາະ ສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນແຕ່ລະເມືອງ.
ດຣ. ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ເນັ້ນຍໍ້າເຖິງພະລັງແຫ່ງການຮ່ວມມືອີກເຊັ່ນດຽວກັນ:“ການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຜ່ານຄວາມພະຍາ ຍາມຮ່ວມກັນ. ມັນຈະສະໜອງຂໍ້ມຸນສຳຄັນກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກຳລັງປະເຊີນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຊອກຫາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີຂຶ້ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.
ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(National Information Platforms for Nutritionຫຼື NIPN), ເຊີ່ງ ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ພ້ອມອົງການຢູນິ ເຊັບ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອອກເເບບ ໂຄງການ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ເພື່ອເປັນການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ ມູນ ແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ ເເກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນປະເທດ.
ໂຄງການລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເເມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມ ແຜນຍຸດທະສາດ ດ້ານ ໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (2016-2025) ແລະ ແຜນປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພສະນາການ ຄັ້ງທີ II (2021-2025), ເຊີ່ງເເຜນການເຫຼົ່ານີ້ ເເມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ບໍ່ວ່າ ຈະເເມ່ນໃນຂົງເຂດ ດ້ານກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກແລະ ການສຶກສາ, ເພື່ອແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການຢ່າງຮອບດ້ານ. ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫລື ຫລັກຖານໃນການແນະນຳການວາງໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດໂພຊະນາການ. ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫລັກຖານຂອງໂພຊະນາ ການບໍ່ວ່າຈະເປັນບົດລາຍງານ ຂອງການສຳຫລວດຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານ ເວັບຊາຍ ນິບເປິນ https://nipn.lsb.gov.la/