ເດືອນມີນາ ປີ 2021 ນີ້, ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງ ຍີ່ຫໍ້ H&M ປະເທດສວິສ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຢຸດໃຊ້ຝ້າຍຊິ່ນຈ່ຽງ ເຊິ່ງໄດ້ພາໃຫ້ຊາວເນັດຈີນ ເກີດມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫລັງຈາກນັ້ນ, NIKE ແລະ ວິສາຫະກິດອາເມຣິກາ ແລະ ປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆກໍໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ຕ້ອງຂວ້ຳບາດຝ້າຍຊິ່ນຈ່ຽງ, ສ່ວນຂໍ້ອ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ພັດແມ່ນຄຳຫລອກລວງ ແລະ ຂ່າວລືທີ່ເອີ້ນວ່າ: ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການຈຳແນກຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເປັນຕົ້ນ. ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້.
ເດືອນມີນາ ປີ 2021, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສິດທິມະນຸດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍຊີ່ນານຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງອັກຊູ ແລະ ນະຄອນຄາສ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ອຸຍເກີ້ຊິ່ນຈ່ຽງ ເພື່ອດຳເນີນການສຳຫລວດ ຄົ້ນຄວ້າສະພາບການຜະລິດຝ້າຍຢູ່ເຂດຊິ່ນຈ່ຽງ. ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນການສຳຫລວດ ຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍວິທີການຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບການສຳພາດແບບເຈາະເລິກ ເພື່ອລົງເລິກການຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດຝ້າຍ ດ້ວຍກົນຈັກກໍຄືສະພາບການເກັບຝ້າຍດ້ວຍແຮງຄົນ ຂອງເຂດພາກໃຕ້ຊິ່ນຈ່ຽງ ແລະ ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານຜົນການສຳຫລວດ.
ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເນື່ອງຈາກການຜະລິດຝ້າຍ ຢູ່ເຂດຊິ່ນຈ່ຽງ ໄດ້ຫັນເປັນແບບກົນຈັກໃນລະດັບສູງມາແຕ່ດົນແລ້ວ, ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຂະແໜງການກະສິກຳຊິ່ນຈ່ຽງ ເປີດເຜີຍໃນປີ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການໃຊ້ກົນຈັກເກັບຝ້າຍຢູ່ຊິ່ນຈ່ຽງ ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 69,83% ແລ້ວ, ໃນນີ້, ຢູ່ເຂດພາກເໜືອຊິ່ນຈ່ຽງ ການເກັບຝ້າຍດ້ວຍກົນຈັກ ກວມເຖິງ 95%, ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການກຳມະກອນເກັບຝ້າຍ ແມ່ນໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍລົງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ອາຊີບອື່ນແລ້ວ ການເກັບຝ້າຍເວົ້າສຳລັບປະຊາຊົນເຂດພາກໃຕ້ຊິ່ນຈ່ຽງ ແລ້ວເປັນຕຳແໜ່ງວຽກງານທີ່ມີແຮງຈູງໃຈຫລາຍເພາະມີລາຍຮັບສູງ. ໃນລະດູການເກັບຝ້າຍທີ່ມີໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ວັນນັ້ນ, ກຳມະກອນເກັບຝ້າຍ ມີລາຍຮັບຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 10.000 ຢວນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 20.000 ກວ່າຢວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະໄປເຮັດວຽກເກັບຝ້າຍ ຫລືບໍ? ຈະເກັບຝ້າຍໃນເວລາໃດ, ຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ ແມ່ນໃຫ້ກຳມະກອນເກັບຝ້າຍເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ. ຄອບຄົວຊາວປູກຝ້າຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ການເກັບຝ້າຍ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນກຳມະກອນເກັບຝ້າຍເປັນເຈົ້າການໂທຖາມເຈົ້າຂອງສວນຝ້າຍເອງວ່າ ມີເນື້ອທີ່ປູກຝ້າຍເທົ່າໃດທີ່ຕ້ອງການຄົນບົວລະບັດຮັກສາ, ມີເນື້ອທີ່ຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ຮອດຍາມເກັບຝ້າຍແລ້ວ. ການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາຝ້າຍຂອງຊິ່ນຈ່ຽງ ສາມາດຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວກໍາມະກອນປູກຝ້າຍ, ກຳມະກອນໂຮງງານປັ່ນຝ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ເຊິ່ງໄດ້ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຈາກຜົນການສຳຫລວດຄົ້ນຄວ້າສັງລວມສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການຕຳນິວິຈານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ມີຕໍ່ການເກັບຝ້າຍຢູ່ເຂດຊິ່ນຈ່ຽງ ແມ່ນຂາດຫລັກຖານອ້າງອີງຕົວຈິງຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ທຸກຂັ້ນຕອນໃນຕະຫລອດຂະບວນການຜະລິດຝ້າຍຢູ່ເຂດຊິ່ນຈ່ຽງ ແມ່ນບໍ່ມີປາກົດການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບການນຳໃຊ້ກົນຈັກໃນການເກັບຝ້າຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ຕຳແໜ່ງວຽກງານເກັບຝ້າຍດ້ວຍແຮງຄົນໄດ້ກາຍເປັນຕຳແໜ່ງວຽກງານທີ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ແຕ່ພັດໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຍ້ອນລາຍຮັບສູງ. ປະເທດຕາເວັນຕົກ ວິຈານວຽກງານເກັບຝ້າຍຢູ່ຊິ່ນຈ່ຽງ ດ້ວຍເຈດຕະນາບໍ່ດີນັ້ນແມ່ນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທັງເປັນຖ້ອຍຄຳທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຍ້ອນຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊິ່ນຈ່ຽງ ນັ້ນເອງ.
Loading...