ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກິນງ່າຍ..ຕາຍຍາກ

ໝາກມະລະ

ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼຸດທາດນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ຜ່ອນພິດຮ້ອນ… ບໍາລຸງກະດູກ, ເເຂ້ວ ປົກປ້ອງເຊວຈາກສານກໍ່ມະເຮັງ, ດວງຕາໃສ.

ໝາກໂມ

ເເຄໂລລີຕໍ່າ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍ, ບໍາລຸງຜິວພັນ, ບໍາລຸງສາຍຕາ, ປ້ອງກັນໂຣກຫົວໃຈ, ລ້າງສານພິດ, ມີສານກະຕຸ້ນຄວາມເສື່ອມທາງເພດ, ຫຼຸດໄຂ້, ຫຼຸດຄວາມດັນ ເເລະຂັບຖ່າຍເບົາ.

ໝາກນັດ

ກໍາຈັດເເມ່ທ້ອງ, ປົກປ້ອງຕັບ, ກະຕຸ້ນການລັ່ງນໍ້າບີ, ກໍາຈັດໄຂມັນ ເເລະຄໍເລັດເຕີລໍ.

ໝາກມີ້

ຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ຫຼຸດຮອຍແຫ່ວຂອງໜ້າ, ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ, ປ້ອງກັນມະເຮັງ, ສາມາດປົວເເຜຕ່ອມໄທລອຍ ຜິວນຽນໃສ, ຫ່າງໄກຈາກໂຣກເລືອດຈາງ.

ໝາກກ້ວຍນໍ້າ

ເເກ້ໂຣກກະເພາະ, ຖອກທ້ອງ, ຊ່ວຍລະງັບກິ່ນປາກ, ກ້ວຍນໍ້າເຜົາທັງເປືອກ ເເກ້ເຈັບຫົວໂຕຮ້ອນ ເເລະເບົາຫວານ.