ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກິນປາທູ ຫຼຸດຫຼອດເລືອດຕີບ

ໂອເມກ້າ​ 3  ທີ່ມີຢູ່ໃນນໍ້າມັນປາຊຶ່ງເປັນໄຂມັນປະເພດບໍ່ອີ່ມຕົວ ມີປະໂຫຍດໃນການຫລຸດອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຫຼອດເລືອດຕີບ ແລະ ຍັງຫລຸດຄໍເຣດເຕີຣໍ ໄຕຣກີເຊີໄຣ ລວມທັງຫຼຸດຄວາມໜຽວຂອງເລືອດ ຫລຸດການອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຂຸ້ນຂອງເລືອດຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ການກິນນໍ້າມັນປາ ຈະສ້າງຄວາມສົມດຸນປັບລະດັບເລືອດໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນພາວະປົກກະຕິ ໄຂມັນປາປະກອບດ້ວຍສານ ອີພີເອ ແລະ ດີເອຊເອ ສານກຸ່ມນີ້ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນປາທະເລນໍ້າເລິກໃນເຂດໜາວ ເຊັ່ນ: ປາໄຊມ່ອນ ປາເມັກຄາເຣລ ສ່ວນໃນປະເທດເຮົາປາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລາຄາສູງ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ກິນປາທູ ທົດແທນ ເພາະໃນປາທູຈະມີສານໂອເມກ້າ 3 ຫຼາຍ ໃນຊີ້ນປາທູ 100 ກຣັມ ມີສານໂອເມກ້າ 3 ປະມານ 2-3 ກຣັມ ໂດຍປົກກະຕິໃນໜຶ່ງມື້ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໂອເມກ້າ 3 ປະມານມື້ລະ 3 ກຣັມ ຕໍ່ມື້ ແບບໃດກໍ່ຕາມ ການກິນອາຫານເສີມນໍ້າມັນປາຊຶ່ງມີໂອເມກ້າ 3 ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກວດເຊັກຈາກແພດກ່ອນວ່າຮ່າງກາຍ ຂາດໂອເມກ້າ 3 ຫຼື ບໍ່ ເພາະຖ້າຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານໂອເມກ້າ 3 ພຽງພໍແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ນໍ້າມັນປາມາກິນ