ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກິນໝາກພ້າວມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍຢ່າງ

ໝາກພ້າວເປັນໝາກໄມ້ທີ່ເຮົາຄືສິເຫັນວ່າສາມາດເຫັນໃນບ້ານເຮົາກັນຫຼາຍວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ ເມືອງຮ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ເປັນລໍາຕົ້ນດ່ຽວສາມາດທີ່ຈະນໍາໄປເປັນໄມ້ກວດ ໝາກພ້າວທີ່ບ້ານເຮົາເອງ ກໍ່ມີຫຼາຍພັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ກິນໝາກສົດເປັນໝາກພ້າວນໍ້າຫອມໜ່ວຍໝາກພ້າວນັ້ນນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການແປຮູບເປັນຢ່າງອື່ນ ນໍ້າມັນໝາກພ້າວ ສະບູ່ ເຄື່ອງສຳອາງ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ວ່ານໍ້າ ແລະ ນວນນັ້ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ ໄດ້ມີການວິໄຈເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງບາງລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບມາມີໃຍອາຫານຈຳນວນຫຼາຍ

ໝາກພ້າວນັ້ນມີໃຍອາຫານທີ່ຫຼາຍຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການຂັບຖ່າຍໃຫ້ດີ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃນ ເລື່ອງສຸຂະພາບຂອງລໍາໄສ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ ຫລຸດລະດັບຄໍເລດເຕີຣໍໃນເລືອດໄດ້ຊຶ່ງເກີດຈາກນວນໝາກພ້າວດິບບໍາລຸງຫົວໃຈ

ສາມາດທີ່ຈະບໍາລຸງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດໄດ້ ຈາກການວັດປະລິມານໄຂມັນໃນເລືອດສາມາດທີ່ຈະຫລຸດໄດ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນເທົ່ານັ້ນນອກຈາກນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການລົດນໍ້າໜັກໄດ້ອີກດ້ວຍພົບວ່າໃນໝາກພ້າວນັ້ນມີໄຂມັນໄຕກີເຊີທີ່ມີຫຼາຍໃນໝາກພ້າວມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຢາກຂອງຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມໄດ້ດົນຮັບປະທານອາຫານທີ່ໜ້ອຍລົງດ້ວຍ

ບໍາລຸງສະໝອງ

ນວນໝາກພ້າວນັ້ນມີທາດທອງ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາຫຼາຍ ມີສ່ວນໃນການຜະລິດສານສື່ປະສາດໃນການກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງເຊວຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ ເປັນການສະແດງ ແລະ ບົ່ງບອກວ່າຊ່ວຍໃນເລື່ອງປ້ອງກັນພະຍາດຄວາມຈໍາເສື່ອມໃນໄວແກ່ຊະຣາໄດ້.