ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ກິນໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດຊ່ວຍປ້ອງກັນໜິ້ວໃນຖົງນ້ຳບີ

ວາລະສານ​ການ​ແພດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ໄດ້​ຕີ​ພິມ​ຜົນການ​ສຶກສາ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕົວຢ່າງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ພົບ​ວ່າ:

ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ກິນໝາກ​ໄມ້​ເປັນ​ປະຈຳອາດ​ມີ​ໂອກາດ​ເປັນິ້ວ​ໃນຖົງ​ນ້ຳບີ ​ແລະ ທາງ​ເດີນ​ນ້ຳບີ​ແບບ​ເຈັບ​ປວດໜ້ອຍກ່ວາ​ຜູ້​ທີ່​ກິນໝາກ​ໄມ້​ໃນ​ປະລິມານໜ້ອຍ,​ໂດຍ​ຜົນ​ການສຶກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ນາງພະຍາບານ 77.090 ຄົນ ທີ່​ຕອບ​ສອບ​ຖາມ​ເມື່ອ​ປີ 1984 ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ 37-64 ປີ ກ່ຽວກັບ​ອາຫານການ​ກິນ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຕິດຕາມ​ອັດຕາ​ການຜ່າຕັດ​ຖົງ​ນ້ຳບີໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ປີ 2000 ພົບ​ວ່າ:ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ຜ່າຕັດ​ຖົງ​ນ້ຳບີ 6.600 ຄົນ,​ແຕ່​ກຸ່ມ​ທີ່​ກິນໝາກ​ໄມ້ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ່​ມການ​ສຶກສາມີ​ແນວ​ໂນ້ມຕ້ອງ​ຜ່າຕັດໜ້ອຍກ່ວາ​ກຸ່ມ​ທີ່ກິນໝາກ​ໄມ້ໜ້ອຍທີ່​ສຸດ​ປະມານ 21 % ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ວ່າ​ກິນ​ຜັກ ​ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ຫລາຍທີ່​ສຸດ​ຄືກິນ​ບໍ່ຕ່ຳ​ກ່ວາ 7 ​ເທື່ອ

ຕໍ່ມື້,ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ່​ກິນໜ້ອຍທີ່​ສຸດກໍ່ຄື​ກິນ​ບໍ່ຮອດ 3 ​ເທື່ອ​ຕໍ່ມື້.ນອກ​ນັ້ນ​ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ຍັງພົບ​ວ່າໝາກ​ໄມ້​ປະ​ເພດ

ໝາກກ້ຽງ ​ແລະ ໝາຫນາວ,ຜັກ​ສີຂຽວ ​ແລະ ອາຫານ​ທຸກປະ​ເພດ​ທີ່​ມີ​ວິຕາມິນ​ຊີ​ສູງ​ຈະຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເປັນໜິ້ວ​ແບບ​ມີ​ອາການ​ເຈັບ​ປວດ​ໄດ້.​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ​ນັກວິ​ໄຈ​ແນະນຳວ່າ​ວິຕາມິນ​ຊີ​ພຽງຢ່າງ​ດຽວຄົງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ແຕ່ໜ້າຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ສານ​ອາຫານ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ຜັກ,ໝາກ​ໄມ້.​ສະ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຄວນບໍ​ລິ

ໂພ​ກຜັກ ​ແລະ ໝາກ​ໄມ້ ​ໃນ​ປະລິມານ​ຫລາຍໆ ​ແລະ ປົນ​ເປ​ກັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮັບ​ສານ​ອາຫານ​ທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍ.