ບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ຂະຫຍັນໜັ່ນພຽນໃນການເພີ້ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ມູນເຊື້ອອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານ ນັ້ນກໍ່ຄື ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນແບບທຳມະຊາດ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງ ແລ້ວນຳເອົານ້ຳເຜິ້ງໄປຂາຍ ປີໜຶ່ງໄດ້ຫຼາຍລ້ານກີບ ສາມາດບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນຄອບຄົວໄດ້ພໍສົມຄວນ.

ໃນເມື່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນບ້ານຫຼັກສິບແມ່ນລ້ຽງເຜິ້ງແບບທຳມະຊາດໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່ມາໃນປີ 2016 ຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການ UNODP ຫຼື ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຢາກພາຍຫຼັງຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ, ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີກິດຈະກຳອື່ນທົດແທນການປູກຝິ່ນ ແລະ ບ້ານຫຼັກສິບກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ບົດຮຽນໃນການລ້ຽງເຜິ້ງ ເພື່ອມາພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ໃນການລ້ຽງເຜິ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ຫັນມາສ້າງເປັນກຸ່ມເຜິ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  ທ່ານ ຢວມ ຈວງສຸກຕະມອງ, ຫົວໜ້າກຸ່ມ ລ້ຽງເຜິ້ງແບບຢືນຢົງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງບ້ານຫຼັ້ກ 10 ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ກ່ອນທີ່ບໍ່ມີການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ລ້ຽງຢູ່ປ່າແບບທຳມະຊາດ ປ່ອຍປະລະເລີຍ ຜົນຜະລິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຄວນ,  ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີພະນັກງານກະກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ກໍ່ຄືໂຄງການລ້ຽງເຜິ້ງແບບຢືນຍົງ ໄດ້ເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍຄັ້ງ ບວກກັບປະສົບການທີ່ເຄີຍລ້ຽງມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານຈຶ່ງມີບົດຮຽນໃນການລ້ຽງເຜິ້ງ ເຊັ່ນ: ການເລືອກໄມ້ມາເຮັດໂກນເຜິ້ງ ຕ້ອງເລືອກໄມ້ເນື້ອອ່ອນ, ການວາງໂກນຫຼືຮັງເຜິ້ງກໍ່ບໍ່ຄວນວາງສູງເກີນໄປ ຫຼືຕ່ຳເກີນໄປ,  ເຕັກນິກການບົວລະບັດຮັກສາກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດ ຂໍພຽງແຕ່ໝັ່ນສັງເກດ ກວດກາ ເບິ່ງສັດຕູ ຫຼື ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນຈະເຂົ້າມາທຳລາຍຮັງເຜິ້ງ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ແມ່ນການອານຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ການລ້ຽງເຜິ້ງແບບທຳມະຊາດນີ້ແມ່ນບໍໄດ້ໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ການລ້ຽງກໍງ່າຍດາຍ ແຕ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ້ຽງໄດ້ດີສົມຄວນ ເພາະວ່າ ລະດູການເກັບນ້ຳເຜິ້ງນີ້ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຈົນເຖິງ ເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ ໄລຍະນີ້ແມ່ນຈະເກັບໄດ້ທຸກເດືອນ ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂ ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະຮັງ, ສ່ວນການຂາຍນັ້ນແມ່ນມີພໍ່ຄ້າຊາວຈີນ ມາເກັບຊື້ ເອງກັບເຮືອນ ນອກນີ້ກໍ່ມີທາງສະມາຄົມລ້ຽງເຜິ້ງຂອງແຂວງມາເກັບຊື້ເພື່ອໄປຈຳໜ່າຍຕໍ່ ໃນກິໂລ 60-80 ພັນກີບ, ສະເລ່ຍແລ້ວ ຄອບຄົວໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ປະມານ 2 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ປີ. ນອກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ໄປເປັນຄູຝຶກໃນການລ້ຽງເຜິ້ງຢູ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຖານະຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການລ້ຽງເຜິ້ງແບບທຳມະຊາດມາກ່ອນ.

ປະຈຸບັນກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງແບບຢືນຢົງ ບ້ານຫຼັກ 10 ເມືອງໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 12 ຄອບຄົວ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບບັນດາສະມາຊິກໃຫມ່ທີ່ຍັງບໍທັນມີບົດຮຽນ ພ້ອມທັງໃຫ້ທຶນໃນການລົງທຶນສ້າງຮັງເຜິ້ງ ຊື້ວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆຕື່ມອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ຄະນະກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງ ແມ່ນຈະໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນທີ່ຍັງບໍ່ທັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນທັງໝົດ ເພື່ອສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງທີ່ມີການຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຈຳໜ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ບົດຈາກ: ແສງອາທິດ

 

Loading...