ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2020 ຈໍານວນ 2.000 ຄົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍແມ່ນກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບໂກຕ້າຫລາຍກ່ວາໝູ່ຄືປີ 2018 ຜ່ານມາ, ໃນນີ້ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບ 1.070 ຄົນ (ລັດຖະກອນຄູ 1.040 ຄົນ ແລະ ລັດ ຖະກອນບໍລິຫານ 30 ຄົນ). ສ່ວນກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບ 300 ຄົນ (ລັດຖະກອນແພດ 280 ຄົນ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ 20 ຄົນ).

ທ່ານ ສຸວັນນີ ລັດຕະນະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ກະຊວງພາຍໃນ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ອນໜ້າລັດຖະບານອອກຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2020 ວ່າ:  ແຕ່ລະປີພາຍຫລັງລັດຖະບານໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່, ກະຊວງ ພາຍໃນ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຮ່າງແຜນແຈກຢາຍ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມວິຊາສະເພາະ, ສ່ວນຂະບວນການສອບເສັງແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເລກທີ 11/ພນ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016 ກ່ຽວກັບການສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເປັນຕົ້ນ: ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງ, ຄັດເລືອກລັດຖະກອນຂັ້ນກະຊວງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍປະກອບມີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຕາມລະບຽບການ ນັບແຕ່ການປະກາດຮັບສະໝັກ, ການຄັດເລືອກຟອມສະໝັກ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ການພິຈາລະນາປະກາດຜົນການສອບເສັງ, ສ່ວນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການສອບເສັງ. ພາຍຫລັງສອບ ເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ສໍາເລັດ, ປະຫວັດລັດຖະກອນໃໝ່ທຸກຂະແໜງການ ຕ້ອງມາຜ່ານກະຊວງ ພາຍໃນ ເພື່ອກວດກາຄືນວ່າການບັນຈຸສັບຊ້ອນຖືກຕາມວິຊາສະເພາະຫລືບໍ່.

ທ່ານ ສຸວັນນີ ລັດຕະນະວົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມກວດກາການຄັດເລືອກລັດຖະ ກອນໃໝ່, ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພະແນກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະແຂວງກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນໃໝ່ວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກວດກາການຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງພະນັກງານລົງໄປຕິດຕາມກວດກາ ຫລື ເປັນຄະນະກໍາມະການຕົວຈິງໃນການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຍ້ອນບຸກຄະລາກອນບໍ່ພຽງພໍ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ຍອມຮັບວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຈາກສັງຄົມກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ວ່າບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກນໍາລັດສ່ວນຫລາຍແມ່ນລູກຫລານພະນັກງານການນໍາ ແລະ ຜູ້ມີເງິນ, ສ່ວນລູກຫລານປະຊາຊົນ, ຜູ້ທຸກຍາກບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກນໍາລັດ, ມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບມາຈໍານວນຫລາຍໃນແຕ່ລະປີບໍ່ມີວຽກເຮັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ  ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ຫລີກເວັ້ນການສອບເສັງແບບຮູບການ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ຊື້ຈ້າງ, ວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ອື່ນຯ ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຊີ້ນໍາ, ນໍາພາ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການສອບເສັງລັດຖະ ກອນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທຸກຢ່າງ, ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ້ອງຜ່ານຂະ ບວນການສອບເສັງ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ສົມຄູ່ກັບຕໍາແໜ່ງງານ, ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ທຸກຢ່າງ ແລະ ອື່ນຯ.

 

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Loading...