ກົມອາຫານແລະຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກຫນັງສືແຈ້ງການ ເລກທີ 3865/ກອຢ, ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2023, ຫ້າມບໍລິໂພກ ແລະຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນ ອາຫານເຝີເຮືອ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ (ກາເລີຣົດ)

Loading...