ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ຂະແໜງພາຍໃນ ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ກັບເນື້ອໃນການອອກແບບໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ລະຫວ່າງວັນທີ 7-9 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ກົມມະລີ ວິລະພັນ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ທີ່ມາຈາກ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຮ່າງ “ເນື້ອໃນການອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການສື່ສານວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຜະລິດເຄື່ອງມືໂຄສະນາສື່ສານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສາມາດດຶງດູດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ, ເຂົ້າໃຈເຖິງການຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ເນື້ອໃນ, ການອອກແບບ ຕໍ່ກັບຮ່າງສື່ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການໂຄສະນາສື່ສານ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການບໍລິການຂອງພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດທີ່ວ່າ: ຮອດປີ 2030 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶ່ງເປັນການເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການພັດທະນາ, ຊຶ່ງປະກອບມີ 03 ເປົ້າໝາຍຫຼັກຄື:
ເປົ້າໝາຍ 1: ການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການເສຍຊີວິດ ແລະ ເຫດການອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;
ເປົ້າໝາຍ 2: ທຸກຄົນໄດ້ຮັບເອກະສານທາງກົດໝາຍ ຈາກການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການເສຍຊີວິດ ແລະ
ເຫດການອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລະບຸຕົວຕົນ, ສະຖານະພາບການເປັນພົນລະເມືອງ ແລະ ການປະຕິບັດສິດຕ່າງໆ; ແລະ
ເປົ້າໝາຍ 3: ສະຖິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ ທ່ວງທັນກັບເວລາກ່ຽວກັບເຫດການສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງ ພົນລະເມືອງລວມເຖິງສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງອາດອີງໃສ່ການບັນທືກຈົດທະບຽນໄດ້ຮັບການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່.
ວຽກງານການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ໄດ້ກຳນົດເປັນໜຶ່ງໃນແປດ (ແຜນງານບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ສໍາລັບປີ 2016-2025 ແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຕື່ນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຊົມໃຊ້ການບໍລິການຂອງການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດສື່ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຜ່ນພັບ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ປ້າຍໂຄສະນາ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໂທລະໂຄ່ງ , ຂໍ້ຄວາມ SMS, ເຟສບຸກ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ການສື່ສານເຫຼົ່ານັ້ນ, ການປຸກລະດົມຄວາມຕື່ນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະການຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ການຈົດທະບຽນການເສຍຊີວິດ ເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຈຳເປັນຕ້ອງມີຂະບວນການປຸກລະດົມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຕື່ນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ, ໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ລວມທັງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກຕ່າງໆ ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ.