ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຂີ້ເຫລັກ

ຂີ້ເຫລັກ

ເປັນພືດຜັກສະໝຸນໄພທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກຈະນຳມາໃຊ້ເຮັດເປັນອາຫານແລ້ວ ໃນຕຳລາການແພດຍັງໄດ້ມີການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນຂີ້ເຫລັກໃນຫລາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: ໃຊ້ແກ້ອາການທ້ອງອືດ, ບຳລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ຊ່ວຍກຳຈັດລັງແຄເຮັດໃຫ້ຜົມສະອາດຊຸ່ມຊື່ນເງົາງາມ.