ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຕົວບົດລາຍງານໄລຍະທີ 10 ຢ່າງເປັນທາງການ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ). ການພັດທະນາບົດລາຍງານແມ່ນນໍາພາໂດຍ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການ UNFPA ແລະການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (KOICA). ການ​ເປີດ​ຕົວ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ.

ບົດລາຍງານສົນທິສັນຍາຊີດໍ ຄັ້ງທີ 10 ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງ, ລວມທັງການນຳເຊື່ອມສານຫຼັກການຂອງ ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ເຂົ້າໃນຂອບວຽກນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຍຸດທະສາດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ເປັນຕົ້ນ. ເຊື່ອມສານສົນທິສັນຍາຊີດໍ ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້ສິດທິແກ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ໃນທຸກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຈຳແນກທີ່ເໝົາລວມ ແລະບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະການຄ້າມະນຸດ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນດ້ານການເມືອງ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານ ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການ​ຈ້າງ​ງານ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​-​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ແລະ​ຊີ​ວິດ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ​ແລະ​ເດັກ​ຍິງ.

ໃນ​ໂອກາດ​ເປີດ​ງານ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮອງປະທານ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ດ້ວຍການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ຕິດພັນກັບສິດທິມະນຸດ 7 ສະບັບ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ນັ້ນ ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນການ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ 5 ປີ ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາແບບ​ຍືນ​ຍົງ ເປັນໄປຕາມທິດນຳ​ພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ໃຫ້​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້​ເຂົ້າເຖິງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ, ເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ, ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ປັບ​ປຸງມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະຄຸນນະພາບຊີວິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ”

ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພະແນກການຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ນໍາໂດຍບັນດາຄະນະວິຊາການ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສື່ສານ,  ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແລະແນວລາວສ້າງຊາດ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຊີດໍ ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2023.

ທ່ານ ດຣ. ບາກທິອໍ ກາດີຣອບ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການນຳພາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ກໍ່ຄືຄວາມຄືບໜ້າໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ນັບແຕ່ບົດລາຍງານສະບັບທີ 8 ແລະ 9 ໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຖິງວ່າຈະມີສະພາບການທີ່ທ້າທາຍຂອງ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຝືດຕາມມາ: “ອົງການ UNFPA ມີຄວາມພູມໃຈໃນການສະໜັບສະໜູນ ຄກຊມດ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນການກະກຽມບົດລາຍງານຊີດໍ ໄລຍະທີ 10 ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ ສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ກອງປະຊຸມສາກົນ ວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະການພັດທະນາ (ICPD) ແລະຫຼາຍໆເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມຫນ້າທີ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ. ຂະບວນການລາຍງານນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕາຕະລາງ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສົມບູນແບບ ແລະຍືນຍົງໄດ້.”

ບັນດາບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີດໍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ມີກໍານົດຈະຕອບສະຫນອງໃນເດືອນກັນຍາ-ເດືອນຕຸລາ 2024. ບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄຳນຶງເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ (GBV), ການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຕ້ານການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະການຄ້າມະນຸດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈ້າງງານ, ການສຶກສາ, ແລະຕໍາແໜ່ງໃນການຕັດສິນໃຈ.