ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄວາມງາມຈາກໝາກໄມ້

ໝາກໄມ້ອຸດົມດ້ວຍແຮ່ທາດ ວິຕາມິນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງສົດຊື່ນ ທີ່ສຳຄັນ

ຍັງຊ່ວຍຊະລໍເວລາຂອງຜິວງາມໆບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ

ໝາກພິລາ:ອຸດົມດ້ວຍວິຕາມິນເອ, ຊີ ແລະ ອີ ແຮ່ທາດ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໃຫ້ງາມສົດໃສ ເຕັ່ງຕຶງ ອ່ອນເຍົາ ແຖມຍັງເຕັມປ່ຽມດ້ວຍພະລັງແຫ່ງການຕ້ານການເສື່ອມສະພາບຂອງຜິວອີກດ້ວຍ.

ໝາກຂາມ:ຖືເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີໂອສົດໃນຕົວເນື່ອງຈາກມີວິຕາມິນຊີສູງກ່ວາໝາກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆອີກທັງຄຸນຄ່າແຫ່ງ

ການບຳລຸງເຂັ້ມຂຸ້ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວກະຈ່າງໃສ.

ຖົ່ວເຫຼືອງ:ທັນຍາພືດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານຜິວ ແລະ ໂປຼຕີນ ອີກທັງຍັງມີ ໄຟໂຕຣເອສໂຕເຈນ ທີ່ມີຄຸນ

ສົມບັດຄືຮໍໂມນເພດຍິງຊ່ວຍໃຫ້ຜິວນຸ້ມຊຸ່ມຊື່ນ ເຕັ່ງຕຶງ ສຸຂະພາບດີ.

ໝາກພ້າວ:ໝາກໄມ້ຫຼາຍຄຸນຄ່າແຫ່ງການບຳລຸງທີ່ມີມາດົນນານ ອຸດົມດ້ວຍວິຕາມິນອີ ໂມເລກຸນເຫຼັກ ຈຶ່ງຊຶມຊັບເບິ່ງແຍງເຖິງເຊລຊັ້ນໃນ ຫຼຸດການສູນເສຍໂປຼຕີນ ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຂອງໝັງຫົວໃຫ້ແຂງແຮງ ປັບສະພາບ ແລະ ເສີມສ້າງການຈະເລີນຂອງເສັ້ນຜົມໃຫ້ຜົມເງົາງາມສຸຂະພາບດີມີນ້ຳໜັກ.

ໝາກເຟືອງ:ສະໄໝບູຮານນຳນ້ຳໝາກເຟືອງສົດມາຊຳລະລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດເສັ້ນຜົມ ເນື່ອງຈາກໝາກເຟືອງມີແຮ່ທາດທີ່ເໝາະກັບເສັ້ນຜົມ ອີກທັງອຸດົມໄປດ້ວຍຫຼາຍວິຕາມິນຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸນຕາມທຳມະຊາດໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວໃຫ້ຜົມນຸ້ມ ມື່ນ ສະອາດປາສະຈາກລັງແຄ.