ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020 ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ພະແນກການຂອງແຂວງ ໃນ 6 ແຂວງ (ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງ) ທີ່ເປັນປະ ທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະ ການ ໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແຂວງ, ພ້ອມທັງເສນາ ທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ ບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ; ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ແລະ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ.
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີພົງພັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະ ນະກຳມາທິ ການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດາສເທວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ທັງເປັນປະ ທານ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມ ບູນ, ວຽງຈັນ, ຫົວພັນ ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ພ້ອມທັງເສນາ ທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມດ ແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງ ເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງ ໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 77 ທ່ານ, ຍິງ 33 ທ່ານຊາຍ 34 ທ່ານ.
ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກ ສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ທີ່ລົງນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2019 ຢ່າງມີວິທະຍາ ສາດ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ’’.
ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈັດເປັນ 03 ພາກຄື: ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ພາກກາງທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສ້າງຂອບວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຕິດ ຕາມ ແລະ ລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍລິຫານ ແລະ ປະເມີນສະ ພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກສິດທິເດັກ ປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຂອງແຕ່ລະປີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການຂອງອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນ ດາຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະ ພາບທາງດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຫັນ ດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກ ການ ໃຫ້ເພີ່ມແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ໄລຍະ2021-2025.

Loading...