ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະ ກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງວຽກງານແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 24 ມີນາ 2021 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປັບປຸງກົງຈັກການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວັດຖຸເຕັກນິກ ເຮັດໃຫ້ການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຫລາຍດ້ານ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຍັງເຫັນບາງບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ດັ່ງນີ້: ການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບລັດຖະທໍາມະນູນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການອອກນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພົນລະ ເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ສະຕິເຄົາລົບກົດ ໝາຍຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳ ຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ທັນສູງ ລວມທັງການລະເມີດກົດໝາຍ ໃນບັນດາອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດ ໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ; ການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ແລະ ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ເມື່ອພົບເຫັນມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະ ການ ເພື່ອສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ ຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ບໍ່ທັນປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ບໍ່ທັນໄດ້ລົງເລິກຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນລະບົບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ດຳລັດ 158/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ. ຄຳສັ່ງເລກທີ 07/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີເຕົ້າໂຮມຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ, ການເກັບກູ້ຊັບສິນຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະຄະດີ ແລະ ການເສຍຄ່າທຳນຽມສານ ສ່ວນຫລາຍເປັນພຽງແຕ່ການເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ; ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ, ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບປົກ ກະຕິ ແລະ ທົ່ວເຖິງທຸກເປົ້າໝາຍ ເປັນສາເຫດ ໃຫ້ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງມີການລະເມີດກົດ ໝາຍ ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງໄປທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ພ້ອມທັງໄດ້ສະເໜີວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງໄດ້ມີການກຳນົດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກງານການກວດກາ, ຍົກສູງ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການອອກນິຕິກຳຂອງວຽກງານອົງການໄອຍະການ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆ ອອກນິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ພ້ອມທັງຍົກສູງວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເພີ່ມທະວີຂອດປະສານງານແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສະໜີ ສ້າງອົງການໄອຍະການເຂດເພີ່ມຕື່ມໃນຕໍ່ໜ້າ.
ຮູບ: ຕາລີເຊຍ
Loading...