ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜອງວັກແຊງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກ ຫລືເຈຊີວີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຈຳປາສັກລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 12 ຕຸລານີ້

ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜອງວັກແຊງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກ ຫລືເຈຊີວີ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ມິດຊຸໂກະ ອິໂຕະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເຈຊີວີ ພ້ອມດ້ວຍຄະ ນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຈຳປາສັກລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 12 ຕຸລານີ້ ໂອກາດທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຢາວັກແຊງໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ຄົບຮອບ 10 ປີ. ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມແຂວງຈຳປາສັກຄະນະຜູ້ແທນເຈຊີວີ ໄດ້ພົບປະປຶກສາຫາລືກັບ ດຣ ສົມກຽດ ວໍລະລາດ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປະສັກ ເພື່ອຮັບຟັງກ່ຽວກັບສະພາບການຂະ ຫຍາຍຕາໜ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກພາຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການສັກຢາ ແລະຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ,ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກເຈຊີວີຜ່ານອົງການຢູນີເຊບປະຈຳລາວ. ສ່ວນທ່ານນາງ ມິດຊຸໂກະ ອິໂຕະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ແຈ້ງສະພາບການຂົນຂວາຍແຫລ່ງທຶນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດໃນລາວໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ຮັບຊາບ. ໂອກາດນີ້ດຣ ສົມກຽດ ວໍລະລາດ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສະໜອງວັກແຊງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຊື່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການວັກແຊງແກ່ເດັກກຸ່ມເປົ້າໜາຍບັນລຸຕາມຄາດໜາຍ.

ການຢ້ຽມຢາມແຂວງຈຳປາສັກໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ນາງ ມິດຊຸໂກະ ອິໂຕະ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຕິດຕາມຂະບວນການຢອດຢາ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍອາ ຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຢູ່ສຸກສາລາບ້ານໜອງວຽນ ເມືອງຈຳປາສັກ ແລະ ບ້ານຄົດໃຫຍ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ພ້ອມທັງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ, ໂຮງໝໍເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງສຳຄັນຂອງແຂວງຈຳປາສັກເຊັ່ນ: ວັດພູຈຳປາສັກ ແລະນ້ຳຕົກຕາດຟານ.