ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ຄະນະຜູ້ແທນພັກ ປປ ລາວ ນໍາໂດຍ ສະຫາຍ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະ ທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພິເສດຂອງອົງການແມ່ຍິງ ບັນດາພັກ ການເມືອງໃນອາຊີ ໄອແຄັບ ຫລື ICAPP ຜ່ານວີດີໂອທາງໄກ, ເຊິ່ງຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອົງການແມ່ຍິງໄອແຄັບ ແລະ ກອງເລຂາໄອແຄັບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ ຄື: “ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແລະ ຫລັງໂຄວິດ-19” ແລະ 2 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ຄື: 1/ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ແມ່ຍິງ ຍ້ອນໂຄວິດ-19-ການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ ແລະ ບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ 2/ ການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານເພດ – ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ແທນຈາກ 32 ພັກການເມືອງ ຈາກ 22 ປະເທດໃນອາຊີ, ຈາກອົງການແມ່ຍິງຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດ (UN Women), ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ພາກພື້ນອາ ຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP), ອົງການກອງປະຊຸມບັນດາພັກການເມືອງໃນອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ກາຣາອິບ (COPPPAL) ແລະ ສະພາວັດທະນະທຳອາຊີໄອແຄັບ (ACC) ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຫົວ ໜ້າຄະນະຜູ້ແທນພັກ ປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໂດຍໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຈັດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຂອງອົງການແມ່ຍິງໄອແຄັບ ແລະ ກອງເລຂາໄອແຄັບ ແລະ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ຄວາມສຳ ຄັນຂອງ ພັກ ປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິງ ເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຕໍ່ເດັກ ໄລຍະ 2016-2020; ການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ປປ ລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສະເພາະ ບັນດາແຜນງານທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມ ຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິງ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານແມ່ຍິງ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນວຽກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ບັນຫາຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ; ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ການປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢ່າງເໝາະສົມ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົນໄກຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ (CEDAW); ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະຖິຕິຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ເປັນເອກະສັນຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງ ກອງປະຊຸມອົງການແມ່ຍິງໄອແຄັບ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແລະ ຫຼັງໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງເນື້ອໃນສໍາຄັນແມ່ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານ ແລະ ພັກການເມືອງໃນອາຊີ ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ ງານທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ບົນພື້ນຖານເພດໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ; ຢືນຢັນຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມຂີດ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ.
Loading...