ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວ ແອັກແມັກ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ທ່ອງທ່ຽວ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວ ແອັກແມັກ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງຊຽງລາຍ, ຣາຊະອານະຈັກໄທ ໃນວັນທີ 13 ມີຖຸນາ 2019, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມພຶ່ງພໍໃຈ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນວຽກງານການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ການທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງອາຫານ. 
ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາທ່ຽວໃນຂົງເຂດແອັກແມັກ ທັງໝົດ 67,71ລ້ານເທື່ອຄົນ ເພີ່ມຂື້ນ 10,67% ທຽບໃສ່ປີ 2017 ໃນນັ້ນ ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກຂົງເຂດ ແອັກແມັກນີ້ ບັນລຸເຖິງ 9,55ລ້ານຄົນ ເພີ່ມຂື້ນ 14,1% ສ້າງລາຍຮັບ 96ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ສ່ວນຂອບການຮ່ວມມືດ້ານທ່ອງທ່ຽວ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາທ່ຽວໃນຂົງເຂດ CLMV ທັງໝົດ 29,433.308ເທື່ອຄົນ ເພີ່ມຂື້ນ 13,96% ທຽບໃສ່ປີ 2017. 
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນກຳນົດແຜນດຳເນີນງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ5ປີ 2019-2023 ໃນຂົງເຂດແອັກແມັກ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 2019-2021 ໃນຂົງເຂດ CLMV ແລະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ສຸມໃສ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການທ່ອງທ່ຽວຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກ ແລະ ສາຍການບິນໂດຍກົງ ໄປຫາເມືືອງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນ ສົ່ງເສີມການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປມາຫາສູ່ກັນພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ຊຸມປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກ ໃນຂອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດຈັດຕັ້ງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018, ສ້າງກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ, ເທດສະການວັດທະນະທຳຕ່າງໆ ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ, ສ້າງເສັ້ນທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຍົກເວັ້ນວິຊາຕື່ມບາງປະເທດ ຄື: ປະເທດເດນມາກ, ນອກແວ, ແຟງລັງ ແລະ ຊູແອດ. ໃນປີ 2018 ມີຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ 4,2ລ້ານເທື່ອຄົນ ເພີ່ມຂື້ນ 25% ທຽບໃສ່ປີ 2017, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 811,010,661ໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂື້ນ 25% ທຽບໃສ່ປີ 2017.