ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປລາວ ສໍາເລັດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 7 ຂອງລັດພາຄີສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນເຊີແນວ, ປະເທດ    ສະວິສເຊີແລນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 7 ຂອງລັດພາຄີສົນທິສັນຍາວ່າ​ດ້ວຍ​ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດລັດພາຄີ, ປະເທດທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ, ປະເທດສັງເກດການ, ບັນດາອົງການເຄື່ອຄ່າຍ ສປຊ ແລະ ອົງຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ຄະນະ. ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 8 ຂອງລັດພາຄີສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ ນີ​ກາ​ລາ​ກົວ ຈະ​ເປັນ​ປະ​ທານ ໃນ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ.

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການຄະນະກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ຄຊກລ) ແລະ ຫົວຫນ້າໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນຫົວ​ຂໍ້​ຕ່າງໆ ທີ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ຖື​ເປັນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຮັດໃຫ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນລະດັບສາກົນ, ການກວດກູ້ – ທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ສຶກສາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາໃນລະດັບປະເທດ. ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປລາວ ຮ່ວມກັບອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຍັງໄດ້ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະແບບບໍ່ເປັນທາງການ (side event) ໃນຫົວຂໍ້ “ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ” (The Story of Unexploded Ordnance in the Lao PDR) ເພື່ອແຈ້ງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນຖານະເປັນປະເທດພາຄື ແລະ ເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າຫມູ່ຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ໂດຍສະເພາະບັນຫາລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປລາວ. ສປປລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາກົນເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາປະເທດລັດພາຄີ, ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເປັນຈໍານວນຫລາຍ.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງເປັນເປົ້າຫມາຍເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ສະເພາະຂອງ ສປປລາວ (SDG18) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້“ຊີວິດທີ່ປາສະຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ”. ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລັດພາຄີໃນຄັ້ງນີ້ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນ ປະເທດຜູ້ປະສານງານ ໃນວຽກງານກວດກູ້ ພາຍໃຕ້ຂອບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນສົກປີ 2017-2019 ຮ່ວມກັບປະເທດ ເນທີແລນ.