ຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ແລະຄອບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ອອກແຈ້ງການທົດລອງຂາຍປະກັນໄພ ໃຫ້ກັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາ ສປປລາວ ແລະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນການແພດ ຫຼື ໂມງຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ສອງບໍລິສັດ ຄືບໍລິສັດເອັດສດີເອັດສກຣຸບ ແລະ ບໍລິສັດ ຈົງຈີປະກັນໄພຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ທົດລອງຂາຍປະກັນໄພ.

ເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການມີດັ່ງນີ້:

  1. ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າມາ ສປປລາວ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນການແພດ ຫຼື ໂມງຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະການຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດເຂົ້າມາລາວ,
  2. ມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດນີ້, ຍ້ອນວ່າໄລຍະຜ່ານມາການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ແລະ ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ໃນໂຮງແຮມໄດ້ພົບບັນຫາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ,
  3. ຄົນຕ່າງປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະກິດເຊັ່ນ: ການລັກເຂົ້າ-ອອກຈາກສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນະຍາດ,
  4. ສະນັ້ນ, ການໃສ່ເຄື່ອງຕິດຕາມແມ່ນສາມາດຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານສັນຍານ GPS ເຊິ່ງສາມາດຮູ້ໄດ້ທຸກວິນາທີວ່າຜູ້ກ່ຽວຢູ່ຕໍາແໜ່ງໃດ,
  5. ເຄື່ອງຕິດຕາມຍັງສາມາດວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ແລະ ກໍາມະຈອນ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງສະພາບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໃສ່,
  6. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອຸປະກອນການແພດນີ້ຍັງສາມາດກົດປຸ່ມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸກເສີນໄດ້,
  7. ນອກນັ້ນ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຮັບອະນຸຍາດຕ້ອງໄດ້ມີປະກັນໄພກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປະຕິບັດສອງມາດຕະການ: (1) ການໃສ່ເຄື່ອງຕິດຕາມ ແລະ (2) ຊື້ປະກັນໄພນີ້ ແມ່ນຍົກເວັນໄດ້ພຽງການເຂົ້າ-ອອກສໍາລັບນັກການທູດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີສັນຍາໃຫ້ເອກະສິດ ແລະສິດຄຸ້ມກັນທາງການທູດ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຕອບໂຕໂຄວິດ-19 ລະດັບຊາດ, ເຊິ່ງໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 03 ມີນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໄດ້ທົດລອງຢູ່ດ່ານເຂົ້າເມືອງສະຫນາມບິນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຂະຫຍາຍໄປດ່ານທາງບົກອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສຳລັບລາຄາປະກັນໄພມີດັ່ງນີ້:

  1. ຊື້ປະກັນໄພ 100 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນກຳນົດ 21 ວັນ ສຳລັບ 1ປີ ຫາ 90 ປີ.
  2. ຊື້ປະກັນໄພ 150 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນກຳນົດ 45 ວັນ ສຳລັບ 1ປີ ຫາ 90 ປີ.
  3. ຊື້ປະກັນໄພ 250 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນກຳນົດ 60 ວັນ ສຳລັບ 1ປີ ຫາ 90 ປີ.

 

Loading...