ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ພະຍາດໝາກແດງ ເປັນພະຍາດທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ກະທົບເຖິງຊີວິດ ແລະ ການເຈັບເປັນຂອງລູກ-ຫຼານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຄຸມໃນການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ສູງ ຊຶ່ງເປັນສາຍເຫດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີການລະບາດໃນຕໍ່ໜ້າ.
ທ່ານ ແສງທອງ ເສີມລຳວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້ວ່າ: ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນເຊື້ອຈຸລະໂລກ ຫຼື ໄວຣັສ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໄວຈາກຄົນສູ່ຄົນ ໂດຍຜ່ານທາງລະບົບຫາຍໃຈ ພາໃຫ້ເກີດມີການເຈັບເປັນ ແລະ ເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງຖ້າເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ເກີດມີອາການສົນ ເຊັ່ນ: ໄຂ້, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ອັກເສບປອດຮຸນແຮງ, ຖອກທ້ອງ, ອັກເສບຫຼອດສຽງ, ສະໝອງອັກເສບ ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດເຊື້ອໃນແມ່ຍິງຖືພາ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທໍາອິດ ຖ້າແມ່ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເດັກອ່ອນທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງມີຜົນກະທົບສູງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສະໜອງບໍ່ປົກກະຕິ, ສະໝອງເຊື່ອມ, ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເກີດມາພິການ ເຊັ່ນ: ຫູໜວກ, ຕາບອດ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນຈະພາໃຫ້ເດັກເສຍຊີວິດຢູ່ໃນທ້ອງ ຊຶ່ງພະຍາດທັງສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນດ້ວຍວັກຊິນ. ສະນັ້ນໃນຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຫຼື ວສຊ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເດັກທີ່ຢູ່ໃນເກນສັກຢາກັນພະຍາດທຸກຄົນ ໄປສັກວັກຊິນ ເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ກາຍເປັນພູມຄຸ້ມກັນແບບລວມໝູ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຊກແຊງເຂົ້າຫາບຸກຄົນໄດ້.
ສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນ ຂະບວນການວັນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 20-29 ພຶດສະພາ 2024 ຊຶ່ງໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຄະນະຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ, ມີການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ພ້ອມທັງໄດ້ກຳນົດຈຸດສັກຢາຄົງທີ່ ຕາມໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ, ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນ, ສຸກສາລາ ຈຳນວນທັງໝົດ 102 ຈຸດ ນອກນີ້ຍັງມີຈຸດສັກຢາແບບເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ທົ່ວເຖິງເປົ້າໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ . ຊຶ່ງໃນທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ ມີເປົ້າໝາຍໃນການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່-ໝາກແດງນ້ອຍ ຈໍານວນທັງໝົດ 31.985 ຄົນ.
ທ່ານ ແສງທອງ ເສີມລຳວັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ປົກຄອງເດັກຈົ່ງໄດ້ນຳລູກ-ຫຼານຂອງຕົນເອງເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່-ໝາຍແດງນ້ອຍ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ກໍ່ຄືເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ກວມເອົາ 95% ເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກ-ຫຼານ ເຈັບເປັນດ້ວຍພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການ ວສຊ ໃນຄັ້ງນີ້.
ຂ່າວ-ພາບ: ກອງຄໍາ