ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນຄ່າສານອາຫານໃນໝາກຖົ່ວຍາວ

ໝາກຖົ່ວຍາວນຳມາໃຊ້ປະກອບປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ສາລະພັດລວມທັງເປັນຜັກກັບອາຫານຕ່າງໆເຊັ່ນ:ແຈ່ວ,ຕຳໝາກຮຸ່ງເປັນຕົ້ນ.ນອກຈາກລົດຊາດທີ່ແຊບແລ້ວຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນ ບີ 1,

ບີ 2,ໂປນຕີນ,ຄາໂບໄຮເດຣດ,ແຄນຊຽມ,ຟົດສະຟໍ,ທາດເຫຼັກ,ເບຕ້າແຄໂລທີນ ພ້ອມທັງຍັງມີໃຍອາຫານປະລິມານສູງແລະ ທີ່ພິເສດກ່ວາໝູ່ຄື:ໃນໝາກຖົ່ວຍາວມີໃຍອາຫານແບບທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ເມື່ອກັ່ນຜ່ານລົງກະເພາະອາຫານໄປ

ແລ້ວຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຄໍເລັສເຕີຣອນໃນເລືອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.ໃຜທີ່ມັກກິນແບບສົດໆກັບຕຳໝາກຮຸ່ງກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ

ວິຕາມິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມ ທາດເຫຼັກໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.ສ່ວນປະໂຫຍດທາງດ້ານຢາພື້ນເມືອງນັ້ນເພິ່ນນຳເອົາ

ຮາກມາຕຳແລ້ວທາຊ່ວຍຮັກສາຝີ ຫຼື ເນື້ອຮ້າຍ,ຖ້າໃຜທີ່ເປັນໂລກໜອງໃນ ຫຼື ປັດສະວະເປັນໜອງໃຫ້ນຳເອົາໃບມາ

ຕົ້ມກິນກັບນ້ຳ ຈະຊ່ວຍໄດ້ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ມີບາດແຜທີ່ເຕົ້ານົມ ຫຼື ປວດແອວ, ບວມຕາມຕົນໂຕກໍ່ໃຫ້ນຳເອົາເປືອຂອງ

ຝັກສົດໆມາຕຳແລ້ວທານອກຈາກນີ້ເມັດໝາກຖົ່ວຍາວບໍ່ວ່າສົດ ຫຼື ແຫ້ງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳກິນເຊິ່ງຊ່ວຍບຳລຸງມ້າມ,ໝາກໄຂ່ຫຼັງ,ແກ້ກະຫາຍແກ້ອາການປວດຮາກໄດ້.