ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຄາວທອງ

ຜັກຄາວທອງ ເປັນພືດສະໝຸນໄພຕະກູນດຽວກັບໃບພູ ມີປູກກັນທົ່ວໄປ ຄະນະວິໄຈທາງການແພດໄດ້ນຳມາດສະກັດເປັນຢານ້ຳ ແລ້ວນຳມາທົດລອງກັບຜູ້ປ່ວຍ ມະເຮັງ ໂດຍໃຊ້ດື່ມບຳຣຸງຮ່າງກາຍ ຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາໂດຍການສາຍລັງສີ ປາກົດວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງຫາຍດີຈາກພະຍາດຮ້າຍຊະນິດນີ້ ໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າການຮັກສາແບບເກົ່າ

ຈາກການວິໄຈຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສີແດງທາງລຸ່ມຂອງໃບຄາວທອງເປັນສານເຮນຕີແບກທີເຣຍ ມີຈຸລິນຊີ ແລະ ແລກໂຕແບຊິລັດ ສາຍພັນໜຶ່ງຊຶ່ງໄປກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃຫ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ ໄປຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕ້ານທານເນື້ອງອກ ພ້ອມຂັບສານພິດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດບັນເທົາອາການພະຍາດເບົາຫວານ ຄວາມດັນເລືອດສູງ-ຕ່ຳ ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບຫລືບໍ່ປົກກະຕິ ລະບົບຂັບຖ່າຍມີບັນຫາ ພະຍາດປະດົງ ເຈັບຫົວໄມເກຣນ ລິດສີດວົງທະວານ ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ອາການໄວທອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ພະຍາດພູມແພ້ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ແລະ ອື່ນ ໆ