ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກອຶ

ໝາກອຶ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຮົາມັກຈະນຳມາປຸງແຕ່ງແລະນຳເອົາມາປະສົມໃນອາຫານໄດ້ຫລາຍໆຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫວານຫລືອາຫານຄາວລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ເປນຕາແຊບ ນອກຈາກນັ້ນໝາກອຶຍັງມີສານອາ

ຫານ ຫລາຍຊະນິດແລະຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຣ່າງກາຍເຣົາເຊັ່ນ:

1/ ສີເຫລືອງຂອງໝາກອຶຄືສານທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຜິວໜັງ, ປ້ອງກັນມະເຣັງໃນພົກຍ່ຽວແລະບັນເທົາ

ອາການປວດເມື່ອຍຕາມຂໍ່ຫົວເຂົ່າແລະແອວ.

2/ ມີຄຸນປະໂຫຍດເປັນຢາບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຕັບແລະສາຍຕາ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນ

ພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ອີກ

3/ ໝາກອຶໃຫ້້ພະລັງງານຕໍ່າ ໄຂມັນໜ້ອຍເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຫລຸດນ້ຳໜັກ.

4/ ໝາກອຶເປັນຢາແກ້ພະຍາດກະເພາະອາຫານໄດ້ ຍ້ອນມີສານຄາໂບໄຣເດຼດທີ່ຊ່ວຍປົວແຜໃນກະເພາະລຳໄສ້ເທິງໄດ້ ນອກຈາກນີ້ການກິນໝາກອຶໜຶ້ງກໍສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ອີກ

5/ ຜູ້ສູງອາຍຸເໝາະແກ່ການບັນເທົາອາການຫືດທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຫລອດລົມອັກເສບຊໍ້າເຮື້ອໃນຜູ້ສູງອາຍຸ.

6/ ການກິນແກ່ນໝາກອຶແຫ້ງເປັນປະຈຳ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫລັງ.