ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກໂຕ່ນ

ໃນໝາກໂຕ່ນມີສານອາຫານ, ແຮ່ທາດຫລາຍຊະນິດ ແລະ ຍັງມີວິຕາມິນເຊຢູ່ໃນປະລິມານຫລາຍພໍສົມຄວນ. ຄົນສະໄໝກ່ອນເຊື່ອວ່າ: ໝາກໂຕ່ນເປັນຢາເຢັນຖ້າວ່າຄີງຮ້ອນ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ມີອາການຢາກນ້ຳ ໃຫ້ເອົາໝາກໂຕ່ນມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເນັ້ນປະເພດຕົ້ມຫລາຍກວ່າຈຶ່ງຈະດີ ເຊັ່ນ: ເຮັດແກງໃສ່ຫັຍງກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ມັກ ຫລື ຕົ້ມເອົານ້ຳມາດື່ມກໍ່ໄດ້ເພາະໝາກໂຕ່ນຈະຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີຜິວງາມຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.