ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຄຸນປະໂຫຍດຫລາກຫລາຍຂອງໝາກເດືອຍ

  • ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ແລະ ຜົມໃຫ້ນຸ້ມຊຸ່ມຂຶ້ນ ບໍ່ແຫ້ງເສຍ ຊ່ວຍຫລຸດການເກີດຝ້າໃນໃບໜ້າ ແລະ ຕົນໂຕ
  • ຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ້ ແລະ ໂຕຮ້ອນ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍຂອງກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ມ້າມ ຫຼື ປອດ ເປັນຕົ້ນ
  • ຊ່ວຍຫລຸດ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດມະເຮັງຕ່າງໆ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຈຳດີ
  • ຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຊາຕາມຕົນໂຕ
  • ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດເຊື້ອຣາຕ່າງໆ