ມີສັດລ້ຽງປະເພດງົວ-ຄວາຍຂອງປະຊາຊົນ 126 ບ້ານພາຍໃນ 30 ເມືອງຂອງ 7 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ເກືອບ 11.000 ໂຕ, ໃນນີ້ ຕາຍແລ້ວ 100 ກວ່າໂຕ ແລະ ປິ່ນປົວດີແລ້ວ 8.000 ກວ່າໂຕ. ແຂວງທີ່ມີສັດຕິດເຊື້ອຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 5.100 ໂຕ, ປົວດີ 3.000 ກວ່າໂຕ, ຕາຍ 60 ກວ່າໂຕ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເກືອບ 4.000 ໂຕ, ປົວດີ 3.000 ໂຕ, ຕາຍ 60 ໂຕ. ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີສັດຕິດເຊື້ອ 2.000 ກວ່າໂຕ, ປົວດີ 1.000 ກວ່າໂຕ ແລະ ຕາຍ 12 ໂຕ.
ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ, ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍ (lumpy skin disease) ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບງົວ-ຄວາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດສູ່ຄົນໄດ້. ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຕິດຕໍ່ດ້ວຍການສຳຜັດໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ກິນອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອ, ໃກ້ຊິດຝູງ ແລະ ສຳພັດເຊື້ອ ຫລື ໂຕທີ່ມີເຊື້ອຢູ່, ສານຄັດລັ່ງ ຫຼື ສະເກັດຂອງໂຕທີ່ເຊື້ອ.ນອກຈາກນີ້ ແມ່ນຕິດໂດຍທາງອ້ອມ ຄື: ແມງດູດເລືອດ (ຍຸງ, ເເມງວັນ, ໂຕເຫລືອກ, ເຫັບ…). ສຳລັບຢູ່ລາວເຮົາມີການລາຍງານສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດຊະນິດນີ້ນັບແຕ່ກາງເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ.
ຕໍ່ເຫດການລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໃນເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ວິທີຮັກສາສັດໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ, ລວມເຖີງຫ້າມ ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫລື ສົ່ງຜ່ານຊົ່ວຄາວສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວ-ຄວາຍ ລະຫວ່າງປະເທດ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານຢ່າງເດັດຂາດ ພາຍໃນກຳນົດ 30 ວັນ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ສະໜອງຢາປົວພະຍາດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍມີຢູ່ແຕ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະອາຟຼິກກາ ແລະ ຣັດເຊຍ, ເຊີ່ງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການພະມົງ ຈະພະຍາຍາມຈັດຊື້ມາໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນເພາະວັກຊິນມີລາຄາແພງສົມຄວນ. ສະນັ້ນ ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ມີວັກຊິນປ້ອງກັນນີ້ ຊາວກະສິ ກອນຜູ້ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິ ບັດຕາມການແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງຂອງຕົນ.
Cr: ມົດແດງນ້ອຍ, ວສລ
Loading...