ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 08 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນານ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຫຼື LAPNet ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ມີທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອີງຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ LAPNet ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ມີເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການເຮັດທຸລະກຳຮ່ວມກັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ. LAPNet ໄດ້ພັດທະນາລະບົບເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື ທີ່ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມວນຊົນເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຢູ່ເທິງມືຖື ຕາມຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ”
ປະຈຸບັນ LAPNet ມີເຄືອຂ່າຍເຮັດທຸລະກໍາການນຳໃຊ້ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຕູ້ ATM ຮ່ວມກັນ ໃນການຖອນເງິນສົດ, ກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີຮ່ວມກັນໄດ້ 16 ທະນາຄານ, ສຳລັບການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ 10 ທະນາຄານຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ; ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ; ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ; ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ; ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ; ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ; ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງ; ທະນາຄານ ມະຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ສາຂານະຄອນຫຼວງ.
ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ລ້າສຸດທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 8 ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ມີ 2 ທະນາຄານ ຄື: ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ; ສ່ວນການໂອນເງິນເທີງມືຖືໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບການໂອນ ບັນຊີຫາບັນຊີ ຫຼື Account Fund transfer ມີ 5 ທະນາຄານ ຄື: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ – ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ ຊຶ່ງ ໃນນັ້ນ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ພວມດຳເນີນການ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2021.
ທ່ານ ຫົງຄຳ ເພັດດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໃຫ້ສາມາດຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຢູ່ຮ້ານຄ້າໂດຍຜ່ານເຄື່ອງພີໂອເອສ, ຜ່ານ QR Code ຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດ Fintech ອື່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລີສັດ LAPNet ຮ່ວມກັນໄດ້. ບໍລິສັດ LAPNet ຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຜັນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການຊຳລະໃຫ້ມວນຊົນສາມາດເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ ທີ່ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໂດຍ.​ເຂີຍຫລ້າ
Loading...