ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເປີດຂະບວນການສັກຢາກວັດແຊງປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ເດັກຍິງທີ່ມີອາຍຸ 10-14 ປີ ພ້ອມກັນທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງຈະຈັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-20 ມີນາ 2020 ນີ້, ເຊິ່ງມີເດັກຍິງໃນເກນເປົ້າ ໝາຍ 360.00 ຄົນ, ໂດຍວາງຄາດໝາຍສັກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກຍິງໃນເກນເປົ້າໝາຍທັງໝົດ.
ທ່ານໝໍ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ, ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການຈັດຂະບວນການສັກຢາໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງລາວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ຊ່ວຍຕັດວົງຈອນຂອງພະຍາດທີ່ເກີດໃນເພດຍິງ ເຊີ່ງເປັນໜຶ່ງວິທີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມແພດຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນລົງເຄື່ອນໄຫວສັກຢາວັກແຊງໃຫ້ເດັກຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖີງ.
ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນແຕ່ລະປີ ຕົວເລກສະເລ່ຍຂອງແມ່ຍິງລາວໃນທົ່ວປະເທດທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກແມ່ນ 320 ຄົນ, ໃນນີ້ເສຍຊີວິດ 172 ຄົນ ເຊີ່ງຖືເປັນສະຖິຕິທີ່ສູງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກຫຼານເປັນເດັກຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 10-14 ປີ ຈົ່ງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຕົນໄປຮັບການສັກຢາວັກແຊງປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກຕາມຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ຫຼື ຈຸດບໍລິການທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ເພາະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າສັກແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຕົນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກຄົບຕາມທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍານົດໄວ້.


ຂ່າວ,​ພາບ: ບຸນ​ຕຽງ​ ຈັນທະວົງ

Loading...