ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມາຮອດວັນທີ 7 ກັນຍາ 2020 ໄດ້ຈ່າຍເງິນອຸດຫນູນວ່າງງານສະເພາະ (ໂຄວິດ 19) ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປແລ້ວ 12 ຕື້ກວ່າກີບ, ມີ 200 ກວ່າບໍລິສັດ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍໄປຕື່ມອີກ.

Loading...